Fakultní nemocnice v Plzni má unikátní přístroj na gynekologické operace

FN Plzeň. Foto: M. Osvaldová

Onkogynekologické centrum FN Plzeň může v současnosti pacientkám nabídnout zcela nové moderní postupy. Mezi nejzásadnější patří přístroj PlasmaJet, který umožňuje řez a odstranění měkkých tkání tzv. odpařením. Jedná se tak o daleko šetrnější metodu.

Vedoucí lékař Jiří Presl s novým přístrojem. Foto: FN Plzeň

Přístroj s názvem PlasmaJet vyšel nemocnici na 2,5 milionu korun. „Jedná se o chirurgický systém využívající neutrální argonovou plasmu. Je navržen jako instrument umožňující řez, zástavu krvácení)a odstranění měkkých tkání vaporizací, tzv. odpařením. Unikátní vlastností je tzv. minimální tepelné poškození okolních tkání. Tento systém je možné využít jak při otevřených operacích, tak při laparoskopických (minimálně invazivních) výkonech,“ popsal vedoucí lékař Jiří Presl.

V rámci onkogynekologie se otevírá cesta do dříve zavřených dveří. Při náročných operacích pro pokročilé nádory vaječníku může tento přístroj velice efektivně řešit drobný nádorový rozsev na povrchu výstelky dutiny břišní, na povrchu střev, žaludku i jater, a tak snížit procento nutných resekcí (odstranění) postižených orgánů. Kromě onkogynekologie najde PlasmaJet využití napříkl i při řešení rozsáhlé endometriózy. Některé její typy patří ve spektru benigních, tedy nezhoubných gynekologických nálezů, mezi nejzávažnější. Pacientkám může způsobovat bolesti, srůsty a nebo přispívat k neplodnosti.

„Jsme velmi rádi, že se daří pomocí Integrovaného regionálního operačního programu zavádět do naší nemocnice nové moderní technologie,“ dodal ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Akreditované onkogynekologické centrum při Gynekologicko-porodnické klinice LF UK a FN Plzeň patří mezi 17 center v České republice a v počtu léčených pacientek zaujímá dlouhodobě 5. místo. Každým rokem zdejší odborníci  ošetří téměř 250 žen s nově zjištěným nádorovým onemocněním ženských orgánů, nepočítaje nádory prsu, a systematicky pečují o již dříve diagnostikované pacientky. Plzeňský kraj již dlouhodobě patří mezi regiony s největším výskytem ženských nádorů.