Fakultní nemocnice v Plzni obhájila titul finančně nejzdravější nemocnice

Společnost HealthCare Institute (HCI)  i v letošním roce provedla unikátní hodnocení českých nemocnic na základě jejich finančního zdraví v oblastech, ve kterých může ovlivňovat spokojenost pacienta. A pro plzeňskou Fakultní nemocnici dopadlo vše na výbornou. Obhájila i letos zlatou příčku, druhé místo obsadila FN Hradec Králové a třetí příčku obsadila FN Motol.

Jedná se již o čtvrté hodnocení podle nových parametrů, které byly aplikovány prvně v roce 2014 při hodnocení finančního zdraví nemocnic za rok 2013. Finanční zdraví nemocnic posuzované těmito parametry není porovnáváno podle prospěchu vlastníka či zřizovatele a podle dosaženého výsledku hospodaření, ale podle parametrů, které výrazněji ovlivňují spokojenost pacienta.

Finanční zdraví nemocnic bylo hodnoceno z veřejně dostupných údajů – tj. účetní závěrky v případě nemocnic – obchodních společností a z veřejně dostupných účetních závěrek a dotazování u ostatních subjektů. Pro posouzení finančního zdraví byly aplikovány jednotné poměrové ukazatele a jednotné váhy pro obě skupiny nemocnic, kterými jsou nemocnice obecné, nemocnice fakultní a přímo řízené.