Fakultní nemocnice v Plzni má nový parkovací systém, obslouží vás automaty

foto: FN Plzeň

Konec léta přináší do Fakultní nemocnice v Plzni nový parkovací systém. Bude zprovozněn ve středu 29. srpna a týká se všech vjezdů do obou areálů a zároveň i nově zrekonstruovaného parkoviště před lochotínským vchodem F.

foto: FN Plzeň

Při vjezdu do areálu slouží pro návštěvníky nemocnice krajní vjezdový pruh, kde řidič odebere svůj parkovací lístek. Platba pak bude probíhat v automatu přímo v areálu. „Platba u pokladen uvnitř areálu má za cíl eliminovat kolizní situace, zácpy, apod. v prostoru exponovaného území vrátnic,“ uvedla mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová.

Pro návštěvníky je dobrou zprávou, že před mnoha lety zavedená sazba 10,- Kč/hodina (v rámci provozní doby 06:00 – 18:00) zůstává nezměněna. Délka pobytu osvobozená od platby je 60 minut.

Nová parkovací plocha vznikla na parkovišti v blízkosti vchodu F v areálu na Lochotíně. Parkování na této ploše je zpoplatněno dle maximálně 60 korunami v závislosti na délce parkování. „V případě, že na displeji před vjezdovou závorou svítí informace „VOLNO“, odebírá řidič PARKOVACÍ LÍSTEK. Před odjezdem z parkoviště musí řidič vždy zúřadovat PARKOVACÍ LÍSTEK v platebním terminálu – POKLADNĚ „05“ před vstupem na parkoviště, poblíž vchodu „F“. V nabídce ploch bez zpoplatnění zůstává sousedící revitalizovaná zpevněná provizorní plocha,“ dodala mluvčí.