Fakultní nemocnice v Plzni má nové kvalitnější přístroje

foto: FN Plzeň

Multidetektorový počítačový tomograf, skiagraf, skiaskopicko-skiagrafický komplet, pojízdný RTG skiagraf – vše s přímou digitalizací. To jsou nové moderní přístroje Kliniky zobrazovacích metod, které byly zakoupeny do borského areálu FN Plzeň v rámci 31. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu Projekt Obnova a modernizace zobrazovací techniky návazné péče.

„Nové technologie přináší zásadní kvalitativní posun zejména ve zvýšení rychlosti vyšetření a snížení expoziční dávky u pacientů i personálu. Osm moderních přístrojů bylo z 85 % financováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a z 15 % státním rozpočtem. Celková částka uhrazená za tuto techniku byla 49,3 mil. korun. Obnova zobrazovací techniky v areálu FN Plzeň-Bory významným způsobem přispívá ke zkvalitnění péče o nemocné s interními onemocněními, včetně pacientů v oboru všeobecné chirurgie a traumatologie, urologie, pneumologie, geriatrie a také následné péče. Díky těmto technologiím se diagnostika a celková péče posouvá výrazně dopředu,“ uvedl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Multidetektorový počítačový tomograf je nejdražší pořízenou technikou z celého projektu (24 mil. korun). Dovoluje efektivní snížení radiační dávky pro nemocné při  CT vyšetření. Umožní odhalit některá skrytá přidružená onemocnění, zobrazí komplikace, např. ischémie mozku, chronická onemocnění plicní tkáně či onemocnění srdce nebo hrudní aorty. Umožní diagnostiku náhlých příhod břišních, včetně střevní obstrukce a ischémie či onemocnění tlustého střeva, zobrazitelná virtuální CT kolonoskopií. Přístroj je určen k diagnostice onemocnění pacientů onkochirurgie, nádorů prsu, trávicího traktu či pro nemocné s kompletní gastroenterologickou problematikou.

Skiaskopicko-skiagrafický komplet s přímou digitalizací je zařízení s možnostmi efektivního vyšetřování nemocných v rámci základní diagnostiky onemocnění v oblasti trávicího traktu. To jsou onemocnění spojená s poruchou polykání a při dlouhodobém sledování nemocných s onemocněními vývodných cest močových, včetně snímkování hrudníku a břicha u nemocných na lůžku. Kromě diagnostiky slouží toto zařízení k navigaci a provádění jednodušších nevaskulárních výkonů, jako jsou drenáže, nebo úpravy polohy drénů, případně jednodušší výkony na vývodném systému močovém – kontrola polohy a úpravy polohy katétrů.

Skiagrafie s přímou digitalizací je zařízení nejvyšší kvalitativní třídy pro přímou digitální skiagrafii, se  stropním závěsem pro RTG zářič a dvěma flat-panel-detektory ve vyšetřovacím stolu  a vertikálním stativu. Slouží ke snímkování hrudníku, břicha, páteře a skeletu u nemocných s interními onemocněními, zejména s ischemickou chorobou srdeční a jejími komplikacemi, včetně srdečního selhání, zánětlivá onemocnění plic či degenerativní onemocnění skeletu a páteře. FN zakoupila tuto technologii pro  diagnostiku na 2. interní kliniku  a chirurgické oddělení.

Čtyři pojízdné RTG skiagrafy napomáhají k diagnostice v několika borských pavilonech. Tato mobilní technologie má široké využití pro vnitřní lékařství, intenzivní péče, dlouhodobá intenzivní péče, chirurgie, intenzivní péče v pneumologii. Hlavním přínosem je vyšetření u lůžek s možností provádění náročných snímků (hrudník, břicho, pánev).