Fakultní nemocnice hledá pravidelné dárce krevních destiček

ilustrační foto

Rozšířit databázi dárců, kteří budou ochotni pravidelně darovat krevní destičky pro hematologicko-onkologické pacienty, potřebuje Fakultní nemocnice v Plzni.

Předpokladem pro vstup mezi dárce destiček je dobrý zdravotní stav, věk nad 18 let, hmotnost nad 60 kg, dobrá tolerance „náběru ze žíly“ a ochota stát se pravidelným dárcem. „S narůstajícím trendem dožívání vyššího věku se zvyšují i počty našich pacientů. Díky velkému pokroku v medicíně, a zároveň i díky našim dárcům, se daří úspěšně léčit stále více pacientů s hematologickými malignitami. Byli bychom velmi rádi, kdyby se nám podařilo rozšířit databázi dárců, kteří budou ochotni pravidelně darovat krevní destičky pro hematologicko-onkologické pacienty,“ uvedla Fakultní nemocnice.

Pracovníci separačního centra Fakultní nemocnice Plzeň provedou za rok cca 1500 odběrů. „Při první návštěvě dostane dárce všechny potřebné informace, je vyšetřen jeho zdravotní stav, proveden krevní rozbor, a pokud je vše v pořádku, následuje pozvání k prvnímu odběru. Běžná frekvence dárcovství je jedenkrát měsíčně. 12 hodin před odběrem je vhodné odstranit z jídelníčku příliš tučná jídla, nepožívat alkoholické nápoje a vyhnout se větší fyzické zátěži. Samotný odběr trvá zhruba jednu hodinu.