Fakultní nemocnice chce navýšit počet kamer. Novinkou je bezpečnostní velín

Foto: Lochotínský areál FN Plzeň

V minulých dnech došlo ve FN Plzeň k okradení pacienta na lůžkovém oddělení, díky duchapřítomnému personálu byl pachatel zadržen a předán policii. Jak tedy funguje ostraha v nemocnici? K dispozici je více než 70 kamer i bezpečnostní velín.

foto: FN Plzeň

„Fakultní nemocnice Plzeň bezpečná je, mnoho našich zaměstnanců pro pocit bezpečí našich návštěvníků dělá opravdu maximum. Areál nemocnice je pro veřejnost přístupný 24 hodin denně, lidé za zdravotní péčí dochází i v nočních hodinách. Ale ne každý návštěvník, který přijde do nemocnice, požaduje ošetření. V současné době fakultní nemocnice disponuje více jak 70 kusy kamer, rádi bychom dosáhli počtu 240. Velkou novinkou je nový bezpečnostní velín, který v současnosti pracuje ve zkušebním provozu. Zdejší odborníci zajišťují chod pultu centrální ochrany a pomocí několika monitorů reagují na podněty elektronicky zabezpečovacích systémů, tísňového hlášení a kamerových nahrávek,“ prohlásil ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Bezpečnost zajišťují i členové ostrahy, kteří na frekventovaných pracovištích 24 hodin denně monitorují provoz a chrání bezpečí osob i majetku. Příkladem je Centrální příjem Lochotín a oddělení příjmu pavilonu 22 v Borském areálu. Zároveň pravidelnou obchůzkou kontrolují uzamčené ostatní prostory v celém areálu. Dalším krokem k větší bezpečnosti je přítomnost zásahového vozidla, které zajišťuje výjezd jednotky rychlého zásahu v naléhavých případech, poplachy a tísňové situace ve fakultní nemocnici.

„V souladu s bezpečnostní politikou dochází ve FN Plzeň k centrálnímu uzavírání vstupů pomocí automatických dveří s kontrolou vstupů na vybraná pracoviště. Z důvodu vyššího bezpečnostního rizika i nadále dochází k postupné výměně standardních dveří za dveře automatické, prioritně jsou řešeny vstupy s vyšší koncentrací osob a nižší úrovní zabezpečení. Zároveň omezujeme i počet vstupů do lochotínského monobloku,“ popsal technicko-provozní náměstek Milan Topinka.

Odlehlé prostory v dopravních chodbách nemocnice lákají v podzimním období nepřizpůsobivé skupiny obyvatel, které někdy napadají personál nebo páchají škodu na majetku. Otázka zní: Co s nimi může nemocnice dělat? Vyvádět, vyvádět a vyvádět. Fakultní nemocnice spolupracuje s Městkou policií Plzeň. Jsou prováděny společné kontroly problematických prostor za účasti psovodů MP.

„Naším cílem je poskytovat péči na nejvyšší odborné úrovni v bezpečném a příjemném prostředí, kam budou rádi docházet pacienti i zaměstnanci. Zajistit ochranu osobních údajů,  bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pohybu v areálech FN Plzeň je pro nás prioritou,“ uzavřel Šimánek.