Fakulta designu bude spolupracovat s biskupstvím

Děkan Josef Mištera a biskup Tomáš Holub. Foto: ZČU

Memorandum o spolupráci stvrdili svým podpisem děkan Sutnarky Josef Mištera a biskup Tomáš Holub. Součástí ceremoniálu byla scénická projekce studia Multilab, vedeného Janem Morávkem a Lukášem Kellnerem.

„Náš zájem o duchovní témata trvá řadu let. Tímto memorandem tedy nezahajujeme nějakou novou cestu, ale spíše potvrzujeme něco, co úspěšně funguje a co chceme posílit a akcentovat,“ řekl děkan Josef Mištera. „Instituce, které působí tak říkajíc na duchovním poli, kultivují společnost, vztahy a prostor, v němž žijeme, by spolupracovat měly,“ vyjádřil své přesvědčení.

„V memorandu se snoubí tradice, kterou reprezentuje církev, s kreativitou, kterou zastupuje fakulta,“ uvedl biskup Tomáš Holub. „Přál bych si, aby podepsání společného memoranda představovalo naši společnou cestu při hledání toho, co znamená být kreativní a zároveň zakotvený v tradičních hodnotách,“ řekl plzeňský biskup.

Jedním z nejvýznamnějších počinů Sutnarky na tomto poli je projekt Zaniklé a ohrožené kostely, který probíhá už od roku 2013 a jehož cílem je vyznačit někdejší centra duchovního života lidí a místa jejich pravidelných setkávání vzájemného a setkávání s Bohem a formou landartu či site specific vdechnout těmto místům nový život. Projekt má v plzeňském regionu své pevné místo a nadále se rozvíjí. Jeho součástí jsou například dnes už velmi dobře známé figury věřících v kostele sv. Jiří v Lukové nedaleko Manětína vytvořené Jakubem Hadravou a další realizace. Na tento projekt navázala spolupráce týkající se restaurování převážně religiózních památek. Fakulta designu a umění totiž provádí digitalizaci církevních staveb v majetku biskupství, konkrétně kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích a jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce v Klatovech. Tímto způsobem dokumentuje jejich opravy a rekonstrukce a pomáhá tak zachytit jejich předešlý i budoucí stav. Projekt má přispět i k zatraktivnění těchto duchovních staveb pro návštěvníky.

Na Sutnarce také vznikla řada knih s duchovní tematikou. Jednou z připravovaných je kniha o kardinálu Josefu Beranovi.