Evropský parlament schválil pomoc pro členské země EU postižené katastrofou

Evropský parlament v Bruselu. Foto: Richard Beneš

O pomoc s odstraňováním následků přírodních nebo člověkem způsobených katastrof si mohou od dubna letošního roku požádat členské státy EU. Nový mechanismus civilní ochrany právě schválil Evropský parlament.

„Česká republika bude moci od letošního roku požádat EU o bezprostřední pomoc v případě záplav, kterých jsme byli svědky například v roce 2002 v Čechách nebo v 90. letech minulého století na Moravě. EU jí bude moci okamžitě poskytnout techniku nebo lékařskou pomoc z vlastních připravených rezerv. Nasazení a provoz této techniky, ať už to jsou vrtulníky, čerpadla nebo polní nemocnice, bude plně hradit Unie. Každý členský stát se tak bude moci spolehnout na účinnou unijní pomoc v případě zasažení přírodní katastrofou, nebo třeba teroristickým útokem,“ řekl Stanislav Polčák (STAN), který působí ve výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví.

Až doposud EU disponovala omezenou evropskou záchrannou kapacitou založenou na dobrovolném sdílení vyčleněných záchranných kapacit členských států. „Zkušenost s ničivými katastrofami, jako byly například požáry na jihu Evropy před dvěma lety, které si vyžádaly 200 obětí, však ukázala potřebu pružnějšího mechanismu civilní ochrany umožňujícího včasné nasazení potřebných záchranných kapacit. Podle nových pravidel bude proto Unie proplácet 75 procent nákladů vzniklých státům v případě solidárního poskytnutí vlastních záchranných prostředků jiné zemi EU,“ uvedl Polčák. Díky finanční pomoci EU a také vlastním kapacitám EU, by tak měla pomoc členským státům zasaženým katastrofami přijít okamžitě a v potřebném rozsahu.

Poslancům se v nové právní úpravě podařilo prosadit vytvoření rezervy zdrojů RescEU, jejíž součástí budou například letadla na hašení lesních požárů, vysokokapacitní čerpadla, polní nemocnice a pohotovostní lékařské týmy využitelné v případě krizové situace. RescEU by měla aktivovat Evropská komise v případě, pokud postižený členský stát nebude disponovat dostatkem svých zdrojů ke zvládnutí následků katastrofy.