Evropské peníze pomohly k modernizaci ZOO Plzeň

foto: plzen.cz

Před osmi lety začala plzeňská ZOO modernizovat některé své pavilony díky dotaci z Evropské unie. Nejen svými moderními pavilony, ale i akcemi, které každoročně pro veřejnost pořádá, tak právem patří k vyhledávaným turistickým místům v ČR. Zahradě, postavené v roce 1926, ve svém rozvoji významně tak výrazně pomohl ROP Jihozápad.

Africké a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady města Plzně – to je název projektu, na který ZOO získala téměř 125 milionovou dotaci z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. „V rámci projektu byly vybudovány tři nové tematické okruhy pro návštěvníky Zoo Plzeň: Africká savana, Africký rovníkový prales a Asijská step. Každý okruh představuje návštěvníkům v rámci jednotlivých pavilonů podobu těchto oblastí, včetně typické fauny i klimatických podmínek,“ uvedla Michaela Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

V prvních dvou etapách projektu bylo postaveno jedenáct nových pavilonů a ubikací, sestaveny dvě velké voliéry a menší voliéry pro drobné ptactvo. Ve třetí etapě nechala ZOO Plzeň upravit venkovní výběhy pro zvířata ustájená v nových pavilonech.

„Plzeňská ZOO je pouze jednou ze dvou zahrad v České republice, kde je spojena zoologická expozice s botanickou výsadbou. Její uspořádání v rámci společných biotopů fauny a flóry poskytuje odborným i dalším návštěvníkům jedinečnou možnost vžít se do prostředí, ve kterém dané druhy zvířat v reálu žijí. ZOO Plzeň umožňuje nahlédnout do zoologické i botanické říše všech kontinentů Země a zároveň ukazuje vývojové souvislosti přírody v čase,“ uvedl ředitel plzeňské ZOO Jiří Trávníček.