Europoslanci vedou válku o používání pesticidů v zemědělství, zatím nemá vítěze

Evropský parlament. Ilustrační foto: Richard Beneš

Svoji roční práci uzavřel zvláštní výbor Evropského parlamentu Postup Unie pro povolování pesticidů (PEST), kde figurovala ve funkci místopředsedkyně europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). Společně s dalšími poslanci neustále upozorňovala na nedostatky v současném systému hodnocení a povolání pesticidů v EU. Vleklá válka o používání jedovatých pesticidů v zemědělství zatím nemá vítěze. 

Ve výboru, který jednal o pesticidech se tloukly dva proudy. Zástupci pravice se zemědělskou lobby v zádech tvrdili, že současný systém je bez chyby a glyfosát není škodlivý. Naopak druhý proud prosazovaný levicovými politiky ukazoval na řadu pochybení, která se v procesech hodnocení těchto chemických látek udála v posledních letech. Poukazovali i na ztrátu důvěry veřejnosti v orgány EU s těmito pochybeními související.

„Upozorňovali jsme na nedostatek transparentnosti celého procesu, na fakt, že vědecké studie, ze kterých vychází hodnotící orgány, si píší sami výrobci. Jednou vyhrála pravice, podruhé zase my. Což se projevilo i na konstrukci mandátu celého výboru, který do jisté míry otázku glyfosátu velmi potlačil a nesměl se jí přímo zabývat, či se vyhnul kritice současného trendu obdělávání půdy v EU,“ uvedla europoslankyně Konečná.

Co se tedy nakonec podařilo v EP prosadit? „Jedná se o výzvu, aby veřejnost měla nově včas přístup ke všem vědeckým studiím, které výrobci pesticidů v žádosti o licence předkládají. U schválených pesticidů by také měly být sledovány jejich dopady na lidské zdraví a výsledky tohoto výzkumu by měly být také veřejně dostupné. Problém je, že pesticidy jsou testovány samostatně, ale přijímány jsou do těla s potravou nebo vodou jejich směsi, o jejichž vzájemném působení dosud nikdo nic pořádně neví,“ vysvětlila Konečná.

Evropský parlament v Bruselu. Ilustrační foto: Richard Beneš

Europoslanci také vyzvali k úplnému zákazu používání pesticidů v místech, která využívá veřejnost a především zranitelné skupiny obyvatel jako děti – školy a školky, důchodci – domovy důchodců, pečovatelské domy, těhotné ženy – porodnice či nemocní – nemocnice. „K používání pesticidů ve městech neexistuje prostě žádný rozumný důvod. Co už se tak úplně nepovedlo, je formulování výzvy k tomu, aby se evropští zemědělci více zaměřili na alternativní formy obdělávání půdy a snížili hrozivé množství pesticidů užívaných v současnosti na polích. Je bohužel evidentní, že se zemědělci stali absolutně závislí na těchto látkách, tím jejich otroky a že nemají ani nejmenší vůli se jejich části vzdát,“ konstatovala česká europoslankyně.

I kdy EU má v současné době stále nejlepší systém hodnocení pesticidů na světě, neznamená to, že tento systém netrpí řadou vad. „Práce výboru odhalila zásadní vliv lobbingu a průmyslu na hodnocení těchto látek, který často vede k rozhodnutím, kdy EU podstupuje nepřijatelné riziko v souvislosti se zdravím svých občanů. Na tomto se bohužel změní v následujících letech jen velmi málo. I přesto doufejme tedy, že si Evropská komise a Rada alespoň vezmou naše odhalení a doporučení k srdci, nezůstanou v zajetí průmyslu a se současnou situací se pokusí něco udělat,“ dodala Kateřina Konečná.