Epocha pravěku spojila děti v jeden svět

Setkání dětí a jejich konfrontace s pravěkem

Areál dětského tábora Lomíček v Hradci u Stoda na jižním Plzeňsku se  v sobotu o tomto víkendu opět proměnil v Setkání dětských světů. Tentokrát se děti vypravily do pravěku a vyzkoušely si, jaký byl život v jeho jednotlivých etapách.

Celodenní program byl opravdu nabitý, po oficiálním zahájení, kdy se slova za Plzeňský kraj ujal náměstek hejtmana Ivo Grüner, vystoupil zpěvák Martin Harich. Po koncertu si děti nenechaly ujít autogramiádu a mnohé si odnesly i fotku s talentovaným mladíkem.Také letos si zúčastněné domovy připravily zajímavá vystoupení, která byla plná tance, hudby a zpěvu i dramatických přednesů.  Nechyběly ani  ukázky sokolnictví či provazochodectví. Na děti čekaly úkoly, za jejichž splnění získaly vzácný kamínek. Soutěž o tento kamínek provedla děti jednotlivými epochami doby pravěku. Doba kamenná představila lov kamenem a oštěpem nebo střelbu z luku. Doba bronzová výrobu pravěkého šperku, doba železná zase otestovala um na lanových aktivitách. Ke všem disciplínám byla připravena také pravěká škola se zvuky zvířat, ukázkou uzlování nebo kurzem přežití.

„Jsem velmi rád, že tato akce umožní dětem z řad veřejnosti poznat v nezávazné formě mnohdy hendikepované děti z dětských domovů, s nimiž se běžně nesetkají. Tato vazba je pro obě strany přínosná. A jako kraj se snažíme podporovat vztahy a pospolitost mladé generace,“ uvedl náměstek hejtmana Ivo Grüner.