Epidemie chřipky pokračuje na celém území ČR

ilustrační foto

Podle nejnovějších údajů Státního zdravotního ústavu na celém území ČR i nadále přetrvává plošná chřipková epidemie. Dominujícím původcem zůstává virus chřipky typu A/H3N2. Uvedla to Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

Ve 4. kalendářním týdnu se celková nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky v České republice zvýšila o dalších 11,6 % a dosáhla hodnoty 1 887 nemocných na 100 000 obyvatel. Počty nemocných s akutními respiračními infekcemi i nadále stoupají ve všech věkových skupinách, výrazněji pak u dětí ve věkových skupinách 0 až 5 let a 6 až 14 let).

mapa chřipka 27_1Nejvyšší nemocnost je hlášena z krajů Moravskoslezského, Jihomoravského, Zlínského, Libereckého, Olomouckého, Plzeňského a Pardubického.

Národní referenční laboratoř pro chřipku a oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi vývoj nemocnosti i nadále monitorují.

„Stále platí doporučení pokud možno vyhýbat se větším uskupením lidí a ve zvýšené míře dbát na dodržování základních hygienických pravidel, především kýchat do kapesníku a po cestě hromadnou dopravou si vždy umýt ruce. Pokud už jste nemocní, chovejte se zodpovědně, infekci nepodceňujte a nešiřte dál – je mnohem lepší chřipku vyležet než nákazu šířit ve svém okolí,“ upozorňuje Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

Plošná epidemie zasahuje stále naprostou většinu evropských států včetně našich sousedů.  V celoevropské statistice již nedochází k dalšímu nárůstu průkazů původce chřipky, zdá se tedy, že Evropa jako taková dosahuje v těchto dnech svého chřipkového vrcholu, přičemž je ovšem nutné mít na zřeteli rozdíly ve vývoji epidemie mezi jednotlivými státy.