Environmentální centrum Krsy dnes zahajuje

Slavnostní otevření environmentálního centra Krsy se uskuteční už dnes dopoledne. Projekt byl vybrán v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zaměřuje se na problematiku životního prostředí především v oblasti severního Plzeňska, které je přírodně velice zajímavou oblastí, ale nemá žádné environmentální centrum.

Součástí Environmentálního centra Krsy je i kontaktní místo v Plzni. Nachází se v sídle vedoucího partnera projektu AKTIVITY PRO, o. s., kde bude umístěno i informační místo projektu a zázemí pro společné akce partnerů. Budou zde vytvořeny i výstavní prostory s ekologicky zaměřenou expozicí.

Dalším důležitým záměrem projektu je rozvíjení ekologické výchovy, vzdělávání zaměřené na životní prostředí a šíření osvěty a výchovy k ekologickému vědomí a chování. Vzdělávací akce se připravují pro děti a mládež, pro pedagogické pracovníky, ale i pro ostatní aktivní pracovníky angažující se v této problematice.