ELIOD servis se už dvacet let stará o lepší životní prostředí

foto: ELIOD servis

Společnost ELIOD servis s.r.o. vznikla v roce 1998 a je součástí skupiny Kenaur. Zajišťuje sběr, svoz, výkup a odstranění odpadu. V oblasti ekologie poskytuje také poradenství. Patří ve svém oboru mezi nejsilnější firmy v Plzeňském kraji, ale svojí působností už zasahuje i do jižních a středních Čech a také do Karlovarského kraje.

Společnost se neustále rozvíjí. Zavedla elektronický systém evidence odpadů, vybavila se technikou na údržbu městské zeleně a průběžně obnovuje vozový park. Svoji silnou pozici přenáší ELIOD servis i do zcela jiných aktivit, než jsou ty ekologické. Podporuje sport, zejména fotbal a hokej, ale i golf. Dále se podílí na mnoha tradičních velkých akcích.

ELIOD servis, s.r.o.
Vřesová 494
330 08 Zruč – Senec

+420 377 338 533
+420 377 338 539
plzen@eliodservis.cz

Svoz komunálního a separovaného odpadu

ELIOD servis poskytuje komplexní služby pro obce, podniky a živnostníky. Vybaví jakýkoli subjekt vhodnými odpadovými nádobami a kontejnery a navrhne systém svozu moderní technikou. Nabízí také umístění tzv. lisovacích kontejnerů na objemné odpady, včetně jejich vývozu.

Nebezpečný odpad

ELIOD servis zajišťuje zneškodnění širokého spektra odpadů jak ve vlastních zařízeních, tak u smluvně zajištěných partnerů. Odstranění zajišťuje ukládáním na skládkách nebezpečných odpadů, spalovnách, tříděním a následným využitím odpadů. Firma zabezpečuje zneškodňování odpadů solidifikací, biodegradací, neutralizací a dalšími úpravami. Společnost splňuje všechny technické i zákonné předpoklady k tomu, aby převzala odpovědnost také za nakládání s chemickými látkami

Čištění zařízení, technologií a objektů

ELIOD servis zajišťuje čištění znečištěných podzemních vod ropnými látkami nebo jejich kontaminanty. Čistí plochy, haly a jímky. Provádí demolice technologických celků, čištění lapačů tuků, podzemních a nadzemních nádrží včetně revizí.

Příště: recyklace, zeleň a grafiti