ELIOD servis: Dvacetiletá jistota v oblasti odpadů

foto: ELIOD servis

Společnost ELIOD servis s.r.o. vznikla v roce 1998 a je součástí skupiny Kenaur. Zajišťuje sběr, svoz, výkup a odstranění odpadu. V oblasti ekologie poskytuje také poradenství. Patří ve svém oboru mezi nejsilnější firmy v Plzeňském kraji, ale svojí působností už zasahuje i do jižních a středních Čech a také do Karlovarského kraje.

Společnost se neustále rozvíjí. Zavedla elektronický systém evidence odpadů, vybavila se technikou na údržbu městské zeleně a průběžně obnovuje vozový park. Svoji silnou pozici přenáší ELIOD servis i do zcela jiných aktivit, než jsou ty ekologické. Podporuje sport, zejména fotbal a hokej, ale i golf. Dále se podílí na mnoha tradičních velkých akcích.

O společnosti ELIOD servis jsme psali také zde.

Recyklace

Společnost nabízí recyklaci, díky které je možné odpad znovu využít ve formě druhotné suroviny. Mezi suroviny, které ELIOD servis recykluje patří papír, plasty, kovy, polystyren a mirenol.

Údržba zeleně

ELIOD servis provádí údržbu zeleně pro města a obce. Společnost disponuje výborným technickým zázemím, včetně dostatečného počtu shromažďovacích kontejnerů. Zároveň provozuje vlastní kompostárnu v Chotíkově, kde jsou ukládány odpady z údržby zeleně. Údržba zeleně zahrnuje seče travnatých ploch, výhrab travnatých ploch, prořezy keřů, výsadbu zeleně a další specializované zahradnické činnosti.

Údržba komunikací

ELIOD servis provádí čištění a údržba chodníků a komunikací, vývoz odpadkových košů, vývoz košů na psí exkrementy a likvidace černých skládek. Provádí také zimní údržbu na vybraných komunikacích v Plzeňském kraji s použitím vlastní techniky.

Čištění ploch a práce s graffiti

Společnost zajišťuje i bezprašné čištění ploch speciálním zařízením Tornádo na základě tzv. otryskání plochy. Přístroj se může použít venku i uvnitř. Přístroj se používá k odstranění graffity z betonu, cihlových zdí, přírodního kamene i omítek všech druhů.

ELIOD servis provozuje sběrné dvory – Zruč -Senec a Jateční ul., Plzeň.

ELIOD servis, s.r.o.
Vřesová 494
330 08 Zruč – Senec

+420 377 338 533
+420 377 338 539
plzen@eliodservis.cz