Dvouciferný nárůst hostů z Polska a Slovenska

Státní hrad a zámek Horšovský Týn

Ve druhém čtvrtletí 2016 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 3,1 % a počet přenocování o 1,0 %. Návštěvnost tak nepřetržitě roste již třetím rokem. Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí roku 2016 celkem 11,6 milionu nocí, což bylo o 1,0 % více než ve stejném období předchozího roku.

Počet přenocování rezidentů se zvýšil o 3,8 %, naopak hosté ze zahraničí strávili v ubytovacích zařízeních o 1,4 % méně nocí než vloni, a to především v hotelovém segmentu o 1,6 %. Pokles počtu přenocování zahraniční klientely byl naposledy zaznamenán na začátku roku 2014. Opačný vývoj nastal u rezidentů, kteří naopak strávili v hotelích o 9,4 % nocí více. Z pohledu regionů se nejvíce přenocování v absolutním vyjádření uskutečnilo v Praze, kde však 9 z 10 nocí připadalo na nerezidenty. Domácí klientela strávila nejvíce nocí v jižních Čechách, Královéhradeckém kraji a na jižní Moravě.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 4,6 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 3,1 %. Ubytovalo se více domácích i zahraničních hostů (o 4,5 %, resp. o 2,0 %). Návštěvnost hotelů se meziročně zvýšila o 4,1 % (3,4 milionu hostů), v penzionech se ubytovalo o 7,4 % více osob. Naopak kempy přivítaly na začátku letní sezóny o 5,1 % méně hostů než vloni. Regionálně přibylo návštěv takřka ve všech krajích České republiky, výjimku tvořily Plzeňský kraj (úbytek 1,0 % hostů) a mírně také ztratil Královéhradecký kraj (0,1 % návštěv). Nejvyšší meziroční přírůstek hostů celkem zaznamenala Vysočina (o 10,2 %), z pohledu příjezdů domácí klientely to byl Karlovarský kraj (o 17,8 %).

Zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo nejvíce tradičně z Německa. Němci tvořili pětinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (487 tisíc příjezdů). V porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zvýšil o 1,6 %. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili ve 2. čtvrtletí návštěvníci ze Slovenska (168 tisíc) s meziročním zvýšením o 11,2 %. Na třetím místě se umístili rezidenti Spojených států amerických (154 tisíc příjezdů, meziroční pokles o 1,8 %). Nadprůměrný zájem o ubytování v naší republice měli i nadále naší severní sousedé z Polska s meziročním zvýšením příjezdů o 18,6 %. Čínských hostů bylo ve druhém čtvrtletí poprvé více než Rusů, o 5,4 tisíce. Návštěvnost z tradičních incomingových zemí jako je Itálie a Francie mírně poklesla, o 0,8 % a 0,6 %.

Lázeňská zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 197 tisíc hostů, tj. o 4,5 % více než ve stejném období předchozího roku a počet nocí se také zvýšil o 5,6 %, a to zejména vlivem domácí klientely. Počet lázeňských hostů z tuzemska vzrostl o 7,5 %, počet jejich přenocování o 10,8 %. Naopak počet přenocování zahraničních hostů se meziročně snížil o 3,4 %, i když jejich příjezdy byly o 0,3 % vyšší než loni. V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkového počtu příjezdů i přenocování v lázeňských zařízeních, vzrostly příjezdy domácích hostů o 17,6 % a nerezidentů 0,5 %. Hosté ze zahraničí však v západočeském regionu realizovali méně lázeňských nocí.

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních činila za druhé čtvrtletí letošního roku 2,5 nocí, což bylo méně než před rokem.