Dvě třetiny ekonomicky aktivních lidí se bojí, že ztratí práci

ilustrační foto/plzen.cz

Nezaměstnanosti se nyní obávají dvě třetiny ekonomicky aktivních lidí. Obavy z nezaměstnanosti jsou tradičně častější u méně vzdělaných lidí, u žen a dělnických profesí. Ukázal to výzkum agentury STEM.

Letos mírně ubylo lidí, kteří by byli ochotni v případě hrozby ztráty místa se stěhovat za prací, ale i těch, kteří by byli ochotni pracovat za nižší mzdu. Nízká mobilita pracovní síly je u nás dlouhodobě velkou překážkou v řešení nezaměstnanosti.

Výzkum byl proveden  osobními rozhovory face-to-face s využitím kvótního výběru ve dnech 20. – 27. května 2014 na reprezentativním souboru ČR. Dotázáno bylo 1093 osob starších 18 let.

V Česku bylo letos v dubnu podle nejnovějších statistik zhruba 560 tisíc osob bez práce. Z pohledu evropských čísel je Česká republika stále mezi zeměmi s relativně nízkou nezaměstnaností, ale hrozba ztráty práce je u nás trvale řazena mezi nejzávažnější problémy.