Dvě století Rukopisů zelenohorského a královédvorského

Rukopis zelenohorský. Foto: Egg - Wikimediea Commons

V Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích je právě otevřena výstava připomínající 200 let od nalezení Rukopisů zelenohorského a královédvorského.  Tato výstava pokračuje v programu takzvaného rukopisného roku, který v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích probíhá už od března. Jeho vrcholem bude časově omezené vystavení originálu Rukopisu zelenohorského, který zapůjčí knihovna Národního muzea. Součástí celoročního programu jsou kromě výstavy také přednášky, konference nebo literární večer.

Ilustrace Rukopisu královédvorského od Josefa Mánesa vydaného v roce 1861. Foto: Sapfan – Wikimedia Commons

Samotná výstava seznámí veřejnost s výrazným otiskem, který v české literatuře, hudbě nebo výtvarném umění zanechaly básnické skladby z těchto děl. V úvodní části bude návštěvníkům představen i jejich vliv na soudobou knižní produkci. K vidění budou různé edice rukopisných textů, které se během prvních 50 let od jejich nalezení dočkaly asi 24 vydání, jednalo se tedy dnešními slovy o naprosté bestselery.

Ačkoliv byla tato nalezená díla několikrát prohlášena za falzum, o jejich původu stále zůstávají určité pochybnosti. Jejich nalezením se otevřela dlouhá diskuze, která souvisela se sebeurčením českého národa. Základní znalosti o Rukopisech a jejich vlivu patří k obecnému vzdělání. Proto pracovníci muzea připravili pro veřejnost edukační program vhodný pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol, který navazuje na tematické plány předmětů český jazyk, dějepis a výtvarná výchova a umožňuje pedagogům zpestření výuky.

Snímek jedné strany Rukopisu královédvorského pořídil v 90. letech 20. století francouzský institut IRHT pro Národní muzeum na podnět České společnosti rukopisné. Foto: Andreas Praefcke – Wikimedia Commons

„Na výstavě představíme celou řadu jedinečných exponátů. Mezi nejzajímavější patří kostým kněžny Libuše ze stejnojmenné opery Bedřicha Smetany, jejž oblékaly její představitelky na počátku 20. století v Národním divadle,“ zve zájemce kurátor výstavy Michal Červenka. Na originál Rukopisu zelenohorského se můžete přijít podívat o víkendu 7. –  8. října, kdy bude vystaven na zámku Hradiště, v sídle Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. V tomtéž termínu se také uskuteční komentované prohlídky výstavy s jejími kurátory.