Dvě součásti ZČU získaly HR Award

Fakulta elektrotechnická a výzkumné centrum Nové technologie Západočeské univerzity (ZČU) získaly prestižní ocenění Evropské komise HR Award. To vyjadřuje, že uvedené součásti ZČU vytvářejí kvalitní podmínky pro vědecké pracovníky a v této oblasti budou podnikat kroky pro další zlepšování.

HR Excellence in Research, zkráceně HR Award – značka, která sděluje, že daná organizace vytváří vědeckým pracovníkům ve všech ohledech příznivé podmínky. Svoboda bádání, kariérní rozvoj, nediskriminační prostředí, transparentní postup při přijímání vědeckých pracovníků, hodnocení výkonnosti, poskytování podmínek pro work-life balance, to je jen několik dílčích faktorů, které jsou pro udělení HR Award důležité.

 „Získáním HR Award se Západočeská univerzita řadí mezi špičkové instituce, které v oblasti péče o zaměstnance dodržují vysoké evropské standardy,“ komentuje ocenění rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček. Plzeňská univerzita se tak stává součástí skupiny institucí, které jsou vyhledávané českými i zahraničními vědeckými pracovníky. „Je to garance, že jsme důvěryhodným zaměstnavatelem a budeme se v tomto směru dále rozvíjet,“ dodává.

Oceněním udělovaným Evropskou komisí se na Západočeské univerzitě mohou čerstvě pochlubit výzkumné centrum NTC (Nové technologie – výzkumné centrum) a Fakulta elektrotechnická s výzkumným centrem RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky).