Druhá etapa prodeje bytů v lokalitě Sylván začne v roce 2019

lokalita Sylván.

Plzeňští radní souhlasili s návrhem prodat 137 bytových a nebytových jednotek v lokalitě Sylván v blocích G, J a I. Jde o druhou etapu prodeje městských bytů, která má odstartovat v roce 2019. K odkupu se budou nabízet byty na adresách Sedlecká 7 a 9, Brněnská 61 a 63, Vrbovecká 6, 8 a 10, Bzenecká 14. Návrh budou schvalovat ještě zastupitelé.

Druhá etapa naváže na první etapu, která má být zahájena v roce 2018 a v níž má být prodáno 174 bytů. Následovat bude třetí, kdy bude od roku 2019 nabízeno obyvatelům ke koupi dalších 172 bytových jednotek. Celkem jde tedy o 483 bytů.

Byty na Sylvánu byly postaveny v letech 2002 až 2005 v rámci programu Podpora výstavby bytů s využitím dotace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Podle původních podmínek dotačního programu mělo město s prodejem čekat 20 let, ale rozhodnutím ministra pro místní rozvoj ze dne 31. října 2013 a nařízením vlády ze dne 3. července 2013 bylo umožněno zkrácení této doby na 10 let. Teprve v roce 2016 byly novelizovány příslušné zákony, a tím bylo definitivně potvrzeno, že může město zahájit odprodej těchto bytových jednotek v celém území obytné zóny Sylván.

Na přelomu roku 2016 a 2017 Ekonomický úřad Magistrátu města Plzně ve spolupráci s Technickým úřadem Magistrátu města Plzně detailně připravil způsob prodeje bytů tak, aby bylo vyhověno podmínkám dotace, se kterou byly tyto nájemní byty postaveny. Na základě těchto podkladů byly zpracovány Zásady prodeje.

„O Zásadách prodeje a o záměru prodat konkrétní byty v první etapě rozhodli zastupitelé 20. dubna 2017. Termín prodeje závisí na uplynutí lhůty 10 let od kolaudace stavby, to znamená, že se začnou jako první prodávat domy, které byly zkolaudovány nejdříve,“ uvedla radní pro oblast nakládání s majetkem Helena Matoušová.

Prodejní ceny metru čtverečního bytu budou různé. Vyjdou z ceny domu, od níž se odečte dotace, připočte úrok z úvěru, který si město na výstavbu vzalo, a odečte takzvaný bonus, který vychází z poměrné části uhrazeného nájemného. „Bude to naprosto transparentní, aby každý věděl, jak se k výpočtu jeho ceny došlo,“ uvedl radní pro oblast správy městských nemovitostí David Šlouf.

Pokud lidé ze Sylvánu nebudou mít o koupi bytů zájem, město si je ponechá a obyvatelé tam budou dál v nájmu. Byty na Sylvánu získali lidé do nájmu losem, protože zájemců bylo víc než bytů. Pořizovací cena bytu 2+1 se pohybovala mezi 1,5 až 2 miliony Kč.