Doteky baroka na arciděkanství Nepomuk

Svatojánská pouť v Nepomuku

Slavnostní uctění svátku svatého Jana Nepomuckého se koná v sobotu 19. května  od 11 hodin  v Arciděkanství Nepomuk, a to v rámci víkendové nepomucké pouti. Akce je spojena s koncertem a prezentací nového hudebního sálu s rokokovými kachlovými kamny, který bude tento den slavnostně otevřen v budově arciděkanství.

kostel sv. Jakuba v Nepomuku

Zároveň se uskuteční oslava 10 let činnosti Matice svatého Jana Nepomuckého výstavkou o její dosavadní historii a činnosti. Účinkují: Michaela Katráková – soprán Barbora Hlaváčová – housle Josef Svoboda – violoncello Jiří Emmer – varhany Oldřich Vlček – housle a průvodní slovo.

Tradiční nepomucká pouť se odehrává jako obvykle na náměstí A. Němejce (pouťové atrakce, stánky, historické podzemí), ale i na dalších místech nejen v centru města jako jsou: kostel sv. Jana Nepomuckého (mše a poutní obřady), kostel sv. Jakuba (koncert vážné hudby, meditační oáza), Malé letní scéna (hudba), Přesanické náměstí a Kostelní ulice (řemeslné stánky, historické atrakce, pouliční umělci, šermíři …), areál stavebnin Unibrick (dětské pěvecké a taneční vystoupení, rockové kapely, soutěže a atrakce pro děti, Sokolovna (retro party), Kulturní dům Dvorec (divadelní představení), Pizzerie Marshall (pouťová zábava), Švejk restaurant a hotel U Zeleného stromu Nepomuk (harmonikář).