Dohody podepsány, sympózium pokračuje

Česko – čínské sympózium o spolupráci a ekonomické fórum přilákalo do plzeňského Parkhotelu na 130 čínských a českých firem, jejichž cílem bylo navázat kontakt a přiblížit se tak možné budoucí spolupráci. Sympózium, na které dorazil také ministr vnitra Milan Chovanec, bylo zcela v režii Asociace Hospodářských komor Jihozápad a Plzeňského kraje. Na odpolední jednání mezi konkrétními zástupci jednotlivých podnikatelských subjektů by měl dorazit také ministr průmyslu a obchodu Jan Chládek.

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs představil region jako nejlepší mésti pro život, tak jak bylo i v zahraničních hodnoceních často uváděno.  Na to reagoval ministr Chovanec informací, že vládní prioritou je zlepšení ekonomických vztahů s Čínou a je proto rád, že on sám byl u zrodu myšlenky navázat spolupráci s provincie Zhejiang.

Deklaraci o vzájemné spolupráci podepsali guvernér provincie Zhejiang pan Li Qiang a hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs. Následně pak podepsali dohodu o vzájemné ekonomické spoluprác  prezidentka čínské  komory pro zahraniční obchod CCPIT paní Wu Guying,  za českou stranu pak  předseda představenstva Asociace Hospodářských komor Jihozápad Miloslav Zeman.

V tuto chvíli pokračuje odpolední program sympózia a ekonomického fóra řízenými 15 minutovými  jednáními českých podnikatelů s čínskými partnery.