Dodávka napěchovaná nákladem výbušné látky směřovala k tržnicím v pohraničí

Tato dodávka převážela nepovolený náklad pyrotechniky. Foto: Celní úřad

Podezřelou dodávku směřující na tržnice v pohraničí si vytipovali ke kontrole Celníci Celního úřadu pro Plzeňský kraj. Při kontrole vozidla značky IVECO zjistili, že převáží hodně třaskavý náklad. Auto bylo totiž naloženo zábavní pyrotechnikou bez splnění základních požadavků stanovených pro její přepravu Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

„Dodávka přepravovala mimo jiné zábavní pyrotechniku klasifikačního kódu 1.3 G, v celkovém množství čisté výbušné látky 280 kg, spadající do přepravní kategorie 1. Povolené limitní množství bez splnění podmínek Dohody ADR je u této kategorie stanoveno na pouhých 20 kg. V tomto případě tak došlo k více než desetinásobnému překročení tohoto limitu a dopravce byl povinen splnit podmínky přepravy pro nebezpečné věci stanovené evropskou dohodou,“ informovala Vladimíra Suchanová z Celního úřadu pro Plzeňský kraj.

Tyto krabice obsahují výbušnou látku. Foto: Celní úřad

Kontrolované vozidlo nebylo žádným způsobem označeno jako vozidlo přepravující nebezpečné věci, chybělo označení bezpečnostními značkami a oranžovými tabulkami. „Samotná zásilka nebyla doprovázena požadovanými průvodními doklady a řidič vozidla nepředložil Osvědčení o školení řidiče podle Dohody ADR. Došlo tak k závažnému porušení podmínek přepravy nebezpečných věcí,“ vysvětlila Suchanová.

Podle vyjádření dopravce bylo zboží zakoupeno za účelem dalšího prodeje trhovcům na tržnicích v pohraničí, zejména na Folmavě, Lískové, Železné a Svaté Kateřině. Zábavní pyrotechnika představuje rizikovou komoditu, proto se její množství při přepravě limituje. Podmínky její přepravy upravují právní předpisy tak, aby byl zajištěn její bezpečný transport a umožněna řádná kontrola. „Řidiči byl vysloven zákaz pokračování v další jízdě a případ byl předán k dalšímu řízení Krajskému úřadu pro Plzeňský kraj,“ doplnila Vladimíra Suchanová.