Dobrovolným hasičům z Chrástu začne sloužit opravená hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice SDH Chrást

Dobrovolní hasiči z Chrástu mají novou hasičskou zbrojnici. Provoz zahájí od ledna 2019. Stavba, při které došlo ke kompletní rekonstrukci od částečného podsklepení po opravu všech tří nadzemních podlaží, trvala pouze 14 měsíců. Práce se zahájily v říjnu roku 2017. Obec Chrást získala na rekonstrukci dotaci ve výši 10, 3 milionu korun, celkové náklady činily 18 milionů korun. Jednalo se o přestavbu bývalé hasičské zbrojnice z roku 1953.

Cílem projektu byla oprava objektu hasičské zbrojnice obce a následné zvýšení účinnosti a rychlosti zásahu jednotky dobrovolných hasičů obce Chrást proti mimořádným událostem, které jsou způsobeny změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek,“ připomněl důležitost rekonstrukce zbrojnice pro obec starosta Ladislav Bohuslav.

Aby do garáže zajela hasičská auta, musela se snížit úroveň podlah o 30 centimetrů, a tím také muselo dojít k zesílení základů. Unikátní je vestavěná vnitřní vytápěná věž pro sušení hadic. Nově je provedeno zásobování vodou z vodovodního řadu místo ze studny,“ popsal rekonstrukci budovy za projektovou kancelář Miroslav Jaroš, který rovněž vykonával technický dozor při realizaci stavby.

Na rekonstrukci zbrojnice jsme obdrželi dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu EU ve výši 10,3 milionu korun, což představuje necelých 60 procent celkových nákladů projektu,“ doplnil starosta Ladislav Bohuslav. Celkem vyšla rekonstrukce na 18 milionů korun.

V dobrovolné jednotce, jejíž posádka musí vyjet deset minut od vyhlášení poplachu, funguje aktivně 15 až 20 dobrovolníků. S prací hasičů se tam seznamuje také 20 malých dětí. Při zásazích pomáhají dobrovolní hasiči z Chrástu okolním obcím jako Kyšice a Dýšina, ale také v Plzni.