Dobrovolnické středisko TOTEM, Domovinka a Salesiánské středisko mládeže získají od města dotaci

Zastupitelstvo města Plzně schválilo poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně pro Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, Domovinku – sociální služby a Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže. TOTEM požádal o dotaci ve výši 285 tisíc korun na projekt týkající se přípravy rozšíření aktivit mezigeneračního a dobrovolnického centra směrem k městským obvodům. Salesiánské středisko mládeže žádalo o dotaci ve výši 100 tisíc korun na poskytování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Vzducholoď. Domovinka obdrží dotaci na výstavbu hydraulického výtahu ve výši 500 tisíc korun.

„Cílem projektu TOTEMu je připravit možné postoupení know-how mezigeneračního a dobrovolnického centra do tří největších městských obvodů, které bude spočívat ve vytvoření jedinečných praxí ověřených aktivit, služeb a komponentů pod značkou TOTEM – místo SETKÁVÁNÍ SE,“ vysvětlila náměstkyně pro oblast školství a sociálních vecí Eva Herinková. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace na koordinátora v požadované výši 285 tisíc korun.

Druhou schválenou dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně je poskytnutí dotace ve výši 100 tisíc korun pro Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň na poskytování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Vzducholoď. „Salesiánské středisko mládeže poskytuje od loňského roku sociální službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v nových prostorách na Slovanech, v lokalitě Petrohrad. Naplnilo tak jeden z důležitých principů nízkoprahových sociálních služeb, kterým je dostupnost v rovině místní a časové. Díky tomuto kroku se služba stala dostupnější, klienti tedy nemusí za službou dojíždět do střediska v Lobzích,“ uvedla Eva Herinková. Účelem dotace je finanční podpora kombinace ambulantní a terénní formy poskytování služby, čímž dojde k její vyšší flexibilitě a a intenzitě směrem ke klientům v jejich přirozeném prostředí.

Třetí schválenou dotací je poskytnutí 500 tisíc korun pro Domovinku – sociální služby na pořízení a montáž nového hydraulického výtahu. V roce 2011 byla organizací zakoupena schodišťová plošina pro imobilní klienty denního a týdenního stacionáře, kterou rovněž zafinancovalo statutární město Plzeň.  Původní plošina je v provozu po celou dobu poskytování služeb. S navýšením počtu klientů došlo však k jejímu silnému opotřebení a opravy jsou tak na denním pořádku. Míra opotřebení je natolik značná, že repasování plošiny není již možné, proto organizace požádala o příspěvek ve výši 500 tisíc korun na pořízení a montáž nového hydraulického výtahu, který uveze najednou klienta na vozíčku i jeho doprovod.