Dobrovolní hasiči ze Skvrňan chtějí zrekonstruovat zbrojnici. Má jim pomoci dotace

ilustrační foto

Město Plzeň bude žádat o dotaci ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru na přístavbu a rekonstrukci hasičské zbrojnice Skvrňany pro rok 2019 v maximální výši 4,5 milionu korun.

„Dlouhodobým působením jednotky SDH Skvrňany se výrazně navýšil stav mobilní a pomocné techniky a dalších věcných prostředků. Stávající prostory již nejsou dostatečné, dochází k přetěžování stavebních konstrukcí, což dále snižuje životnost budovy. Realizací dané přístavby bude vytvořeno odpovídající prostředí pro řádnou údržbu vozového a strojního parku,“ řekl primátor města Martin Zrzavecký.

„Městský obvod Plzeň 3 má v rámci plánu investic pro roky 2019 – 2021 připravenou stavební akci Přístavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice Skvrňany s odhadovanými náklady 24,5 milionu korun. Realizace by byla rozdělena na dvě části. Náklady na první etapu, na niž jsou žádány dotační prostředky z ministerstva vnitra, jsou vyčísleny na 13,3 milionu korun. Finance by byly použity na rozšíření hasičské zbrojnice o přibližně jednu třetinu stávajícího pozemku, jež by zahrnovala přístavbu garáže, dílny a čistící místnosti,“ vysvětlil ekonomický náměstek primátora Pavel Kotas.

Žádost o dotaci může dosáhnout až 50 procent nákladů akce v běžném roce, maximálně však 4,5 milionu korun. V případě získání dotace je Městský obvod Plzeň 3 připraven akci spolufinancovat nad rámec poskytnuté dotace ze svého rozpočtu ve výši 8,8 milionu korun. Žádost o finanční podporu musí být podána do 30. června 2018.