Dobrovolní hasiči v Plzni budou mít dál slevy na jízdném

ilustrační

Také v letošním roce poskytne město Plzeň benefit pro členy jednotek svého Sboru dobrovolných hasičů, a to příspěvek na jejich dopravu v městské hromadné dopravě. Plzeňská radnice uvolní celkem půl milionu korun. 

Finanční dar na dopravu ve výši dva tisíce korun ročně bude poskytnut každému členovi jednotky Sboru dobrovolných hasičů zřizované statutárním městem Plzeň, který má uzavřenou dohodu o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů s jejím zřizovatelem, a který v uplynulém kalendářním roce splnil předepsaný rozsah odborné přípravy podle Řádu výkonu služby v jednotkách HZS, SDH obcí a SDH podniků a má platnou lékařskou prohlídku. „Není to jen koníček, dobrovolní hasiči naplňují poslání pomáhat a zachraňovat ve volném čase, bez nároku na odměnu. Toto si uvědomujeme, a proto jim chceme poskytovat lepší podmínky. Benefit v MHD se osvědčil, proto s ním počítáme i letos,“ uvedl radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký.

Radnice i městské obvody se snaží zvyšovat atraktivitu členství u dobrovolných hasičů, postupně jim vylepšují zázemí, techniku a vybavení jednotek. V Plzni působí 16 jednotek dobrovolných hasičů, mají kolem 250 členů. Jednotky sboru dobrovolných hasičů jsou jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému, jejich existence je zakotvena v zákoně, obec má povinnost je zřídit.