Dobrovolné vstupné na opravu varhan

Kostel sv. Mikuláše ve Zbirohu

Benefiční koncert se koná dnes 27. října v 18 hodin v kostele sv. Mikuláše ve Zbirohu. Římskokatolická farnost Zbiroh použije výtěžek z dobrovolného vstupného na opravdu varhan. Na koncertu vystoupí Johanka Štíchová – klavír, Karolína Stiborová – zpěv.