Dobřany instalovaly značky zakazující tranzitní dopravu nad 12 tun, městu se ulevilo

Foto: Richard Beneš

Přesně před týdnem se v Dobřanech odkryly nově instalované značky zakazující tranzitní dopravu nad 12 tun. Šestitisícové město ležící na krajské komunikaci II/180 je tak druhým místem na Plzeňsku, kterému se podařilo tento zákaz uvést v život. Tři roky trvající úsilí radnice se 13. září přetavilo ve skutečnost.

Město muselo zpracovat směrový dopravní průzkum, který se stal podkladem pro další jednání. Jeho výsledky ukázaly na fakt, že přes Dobřany si zkracuje cestu řada řidičů, kteří by měli použít silnice první třídy číslo 26 a 27 a dálnici D5.

Z 600 nákladních aut jich projíždělo 480, podíl tranzitu na celkové dopravě tak činil neuvěřitelných 80 procent,“ uvedla místostarostka Lenka Tomanová. Někteří obyvatelé sami sdělují, jak jsou překvapení z nižší četnosti projíždějících kamionů. Např. občan z Dobřánek uvedl: „Fakt zíráme a oceňujeme, jak poklesla kamionová doprava. Dřív tu byl i v noci rámus, který jsme slyšeli až k nám do podkroví a nyní je prostě ticho!“

Město Dobřany je na seznamu lokalit se zhoršenou kvalitou ovzduší, největším problémem jsou látky z dopravy, úbytek kamionů tak určitě pomůže zdraví obyvatel,“ dodal starosta Martin Sobotka.