Dobrá zpráva pro pozemní hokejisty z Litic, na rekonstrukci hřiště se sehnaly peníze

Foto: Archiv klubu PH Litice

Město Plzeň pomůže dofinancovat rekonstrukci hřiště pro pozemní hokej v Liticích, tamní tělovýchovné jednotě dodatečně poskytne částku 333 tisíc korun. Stejnou sumou přispěje také Městský obvod Plzeň 6 – Litice a Plzeňský kraj. Všechny tři subjekty tak rychle zareagovaly a podpoří jednotu, které na dokončení projektu za přibližně 17 milionů korun chybělo zhruba milion korun.

„O finanční dopomoc při dokončení rekonstrukce sportoviště se na nás obrátil Oddíl pozemního hokeje TJ Plzeň – Litice. Ten letos v březnu získal z ministerstva školství dotaci ve výši 8,5 milionu korun, další peníze pak od města Plzně, což byly tři miliony korun, a další prostředky od kraje a obvodu. Z vlastních zdrojů se oddíl zavázal sehnat 2,2 milionu korun,“ přiblížil první náměstek primátora Roman Zarzycký, který má ve své gesci i oblast sportu.

Jednota dosud sehnala 1,14 milionu korun, kdy uspořádala veřejnou sbírku, spustila akci Kup si m2, získala prostředky od sponzorů a další. Nicméně stále jí chybí zhruba milion korun. „Vlastní možnosti členů jsou vyčerpané, zvýšení členských příspěvků již také nemůžeme zvolit. Půjčka, kterou má oddíl v záloze, pak velmi zkomplikuje chod v dalších letech. Proto prozatím hledáme jiná řešení,“ uvedl v žádosti o finanční podporu předseda oddílu Michal Hofrichter. Podle jeho slov se blíží konec celého projektu a nutnost jeho finálního dofinancování, jež se má uskutečnit do konce roku. „Město Plzeň se proto rozhodlo spolu s obvodem a krajem pomoci, aby oddíl nepřišel o dotaci a celý projekt bylo možné dokončit,“ dodal Roman Zarzycký.