Dobrá zpráva pro bruslaře. In-line dráha ve Škoda sport parku prošla zásadní rekonstrukcí

foto: ÚMO Plzeň 2

Jedním z nejoblíbenějších sportů ve Škoda sport parku(ŠSP) je in-line bruslení. Jelikož in-line dráha přestala po letitém provozu odpovídat požadavkům uživatelů, přistoupil městský obvod Plzeň 2 k její revitalizaci. Postupnou obnovu celého areálu realizuje obvod na základě studie vypracované v roce 2015.

U in-line dráhy byl položen nový povrch a zároveň prodloužena její délka. „Investicí do modernizace in-line dráhy jsme vyšli vstříc přání občanů. In-line dráha byla za stávající lezeckou stěnou prodloužena o 230 metrů, část oválu v místě napojení byla zároveň zrušena. Rekonstrukce vyřešila i směrově opačný oblouk a dráha už není tak jednotvárná. Bruslaři se mohou těšit také z nového asfaltového povrchu v celém rozsahu in-line dráhy,“ uvedl starosta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner.

„In-line dráhu jsme byli nuceni uzavřít kvůli rekonstrukci od 20. srpna 2018. Celá plocha dráhy byla povrchově sjednocena, tzn. stávající část sfrézována a asfaltový povrch byl položen najednou v celé šířce i délce dráhy, aby nevznikly žádné spáry. Ode dneška mohou návštěvníci in-line dráhu využívat opět bez omezení. Celková délka in-line dráhy měří nyní 547 metrů, šíře zůstala stejná 6 metrů,“ doplnil místostarosta obvodu Jan Fluxa.

Kromě revitalizace in-line dráhy investoval obvod v roce 2018 i do obnovy skateparku ve ŠSP. V červnu 2018 byly kompletně odstraněny stávající překážky, které byly již na hranici životnosti. Nové překážky byly umístěny na stanovišti původních kovových překážek a navrženy jsou ve stejném duchu jako je betonový bowl, který nechal obvod vybudovat v roce 2017. Součástí skate hřiště bude v nejbližší době i skate školička pro nejmenší a začátečníky se skate sportem. V současné chvíli stavební práce ve skate parku finišují. Dokončení je naplánované už během letošního podzimu.

Rekonstrukce in-line dráhy i skate parku byla financována plně z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany. „Náklady na prodloužení in-line dráhy se vyšplhaly na 3,14 milionu korun a za přestavbu skateboardového hřiště uhradíme celkem 7,08 milionu korun,“ upřesnil místostarosta Roman Andrlík.

„Naším záměrem je, aby ani po téměř 20 letech svého provozu Škoda sport park neztratil na atraktivitě a i nadále vyhovoval návštěvníkům svým uspořádáním i standardy jednotlivých sportovišť,“ uzavřel starosta Aschenbrenner.