Do základních škol v Plzeňském kraji dnes nastoupilo kolem 5500 prvňáčků

Pro tisíce dětí v Plzeňském kraji začala nástupem do první třídy další životní etapa.

Zhruba 5500 prvňáčků nastoupilo letos do základních škol v Plzeňském kraji. Loni jich bylo přibližně 5800. V Plzni bylo v červnu zapsáno 1618 dětí do 1. tříd v základních školách zřizovaných městem. Přesná čísla o počtu prvňáčků budou jak v případě kraje i Plzně známa až v polovině října.

„Jde o číslo včetně duplicit, takže skutečný počet dětí, které nastoupí bude pravděpodobně nižší,“ uvedla mluvčí magistrátu Eva Barborková. Ještě v roce 2015/16 evidovaly základní školy v krajském městě 1848 žáků v 80 prvních třídách. Poté se jejich počet snižoval až na loňských 1576 žáků v 68 třídách.

Střední i základní školy v regionu díky dotacím letos hodně investovaly. Evropský program ITI dal přes 200 milionů korun do 19 základních a 13 středních škol v Plzni na nové učebny technických a přírodovědných předmětů, cizích jazyků a digitálních dovedností. Do celé plzeňské metropolitní oblasti, která zahrnuje 117 obcí s 310 tisíci obyvateli, přišlo do 51 škol 288 milionů korun.

Jedna z největších investic šla do Gymnázia Františka Křižíka na nástavbu jazykového pavilonu za 12 milionů Kč, deset milionů korun šlo do půdní vestavby 17. základní školy v Malické ulici, v níž vznikly tři nové učebny pro přírodovědu a informatiku. Modernizace tříd a nového vybavení se dočkali žáci škol v Oseku na Rokycansku a Horní Bříze a Nezvěsticích na Plzeňsku. Plzeň dále dokončí do října nástavbu 7. základní školy, přístavbu výtahu, zateplení a rozvody. Škola také vybavila učebny na technické obory a přírodní vědy. Vše stálo téměř 33 milionů Kč, projekt podpoří evropský program IROP.

Střední školy, jichž zřizuje Plzeňský kraj 78, neuzavřely letos žádné obory, ani neotevřou nové. Zájem je přibližně stejný jako loni. Provedly 37 rekonstrukcí a projektů za 346 milionů Kč. Na 30 akcí za 282 milionů Kč vydá většinu evropský program IROP.

Celková nabídka míst na středních školách je letos 6475, z toho na obory s maturitní zkouškou 3070, na obory s výučním listem 2560, dále 420 míst na čtyřletá gymnázia a stejně na jiné obory. Počet odevzdaných zápisových lístků činil 4282, z toho 2278 na obory s maturitní zkouškou, 1412 na učební obory a na gymnázia 401.

Největší investicí za 50 milionů Kč byla nová hala odborného výcviku na Středním odborném učilišti stavebním v Plzni, 30 milionů korun stály úpravy prostor a výtahu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni. Na 27 milionů Kč vyšla výcviková stáj pro skot s výrobnou mléčných produktů na Střední odborné škole a SOU v Horšovském Týně, 22 milionů Kč si vyžádaly stavební úpravy a úspory energie v SOU a Střední odborné škole Sušice, která za dalších 16 milionů Kč opravila jídelnu a strop. Klatovské gymnázium opravilo za 17 milionů prostory pro výuku technických a přírodovědných předmětů a cizích jazyků. Obnova dílen, učeben a laboratoří na SOU elektrotechnickém v Plzni vyšla na 16 milionů Kč.

Celkový počet žáků na základních školách v Plzeňském kraji je přibližně 52 tisíc a na středních školách asi 22 tisíc. V Plzni bylo loni v říjnu na základních školách 14 340 žáků.

ČTK + ben