Do ulic Plzně vyrazí Tříkrálová tramvaj plná hudby

foto: V. Čermák

PMDP ve spolupráci s Diecézní charitou Plzeň vypraví v úterý 8. ledna Tříkrálovou tramvaj. Bude zdarma vozit cestující, kterým zpříjemní cestu plzeňští hudebníci, například Petr Vrobel, Jiří Kříž, Petr Merxbauer, Alena Kozáková, Tomáš Kozák a další. Připojí se i emeritní biskup František Radkovský. Cestující budou moci přispět do kasiček Tříkrálové sbírky a podpořit tak charitní sociální služby.  

V době mezi 10.30 – 11.00 se u tramvaje zastaví Tři králové v podobě hejtmana Josefa Bernarda, biskupa Tomáše Holuba a radního Martina Zrzaveckého, kteří symbolizují známé iniciály K(raj)+M(ěsto)+B(iskupství). K Tříkrálové jízdě bude využita Vánoční tramvaj, která tak symbolicky ukončí svoji jízdu. Vůz zastavuje na všech zastávkách na trase a dokonce nemusíte vystupovat ani na konečné.