Do plzeňské metropolitní oblasti přitekly z Integrovaných územních investic téměř dvě miliardy

Magistrát města Plzně. Foto: Richard Beneš

Rozdělit téměř dvě miliardy korun z evropských fondů se podařilo během necelých prvních dvou let v rámci nástroje Integrovaných územních investic (ITI) v plzeňské metropolitní oblasti. Peníze šly do školství, na dopravní infrastrukturu a také zaměstnanost. Plzeňská metropolitní oblast má na svůj rozvoj do roku 2023 vyhrazeny čtyři miliardy korun a patří mezi sedm nejvýznamnějších oblastí v České republice, které za období 2014 až 2020 výhody nástroje ITI čerpají. Po roce 2021 by mělo být oblastí třináct, rozšíření oblastí ITI podpořil podpisem primátor města Plzně Martin Zrzavecký, když se připojil k návrhu statutárních měst.

„Z finančních prostředků vyhrazených pro nástroj ITI plzeňské metropolitní oblasti se financují významné stavby, jako jsou například přestupní terminál Šumavská, tramvajová trať na Borská pole nebo výzkumné inovativní projekty Západočeské univerzity v Plzni. Modernizací prošlo během uplynulého roku na 70 vzdělávacích zařízení za téměř 250 milionů korun, zelenou dostal i projekt řešící problematiku odkanalizování městského obvodu Lhota. Významná část alokovaných prostředků je připravena na vyřešení nedostatečného dopravního napojení severní části města a metropolitní oblasti na síť TEN-T. S tím souvisí i výstavba retenční nádrže, se kterou je ve strategii ITI počítáno,“ uvedla manažerka ITI Markéta Kubičková.

Podobně úspěšně si vede i dalších šest oblastí ITI v České republice, které mají na své projekty připraveno přibližně 40 miliard korun.

I přes nesporný úspěch ITI a podpory ze strany Evropské unie se v těchto měsících rozhoduje o tom, zda ho budou města používat i v dalším programovém období EU, tedy v období 2021 až 2027. Evropská unie jasně uvedla další podporu pro udržitelný rozvoj měst a jejich zázemí a stanovila členským státům minimální částku, kterou musí z fondů vyčlenit. Komora statutárních měst, která sdružuje všechna statutární města v České republice, proto  jednohlasně podpořila společný návrh na použití ITI pro sedm současných aglomerací (Pražské, Brněnské, Ostravské, Plzeňské, Hradecko-pardubické, Ústecko-chomutovské a Olomoucké) a jejich rozšíření o šest dalších (Českobudějovickou, Jihlavskou, Karlovarskou, Liberecko-jabloneckou, Mladoboleslavskou a Zlínskou).

Plzeňská metropolitní oblast koncentruje více než tři sta tisíc obyvatel a je hlavním centrem západočeské ekonomiky. „Příprava a realizace strategie ITI vyžadovala a stále vyžaduje významnou spolupráci územních partnerů ve všech oblastech zájmu. Jsem rád, že se díky novým partnerstvím daří podpořit projekty nejen na území města Plzně, ale i v jejím blízkém okolí. Rozvoj celé metropolitní oblasti pokládám za významný strategický proces pro celý region,“ uvedl ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně Erich Beneš, který je pověřen koordinací všech činností spojených s řízením nástroje ITI.