Do Noci kostelů se v Plzeňské diecézi zapojilo 146 kostelů a modliteben

ilustrační foto: V. Čermák

Už po jedenácté se v České republice otevřely kostely a modlitebny pro nejširší veřejnost v rámci akce Noc kostelů. Jedná se o tradiční prohlídky interiéru kostelů, ale i bohatý doprovodný program s nevšedními zážitky. Jen v Plzeňské diecézi se do akce zapojilo 146 kostelů a modliteben. V celé republice pak na 1600. V loňském roce se v Plzeňském kraji zúčastnilo akce více než 33 tisíc lidí, letošní odhady jsou ještě vyšší.

S letošním mottem akce “Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek“ popřáli všem návštěvníkům krásné zážitky Tomáš Holub, biskup plzeňský, Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje a Martin Baxa, primátor města Plzně.

Ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky se od 19.00 hodin po Plzni rozjel historický trolejbus, který zadarmo rozvážel cestující a přibližoval je k programům konaným v rámci Noci kostelů.

V rámci města Plzně sice největší kostel, katedrála sv. Bartoloměje, prochází rekonstrukcí, ale přesto byl pro návštěvníky připraven program. Kromě umožnění výstupu na ochoz nejvyšší kostelní věže u nás s 299 schody, organizátoři otevřeli tzv, zádveří katedrály, odkud bylo možno vidět jak uvnitř postupují stavební práce.

Velmi hodnotný program byl připraven v nedalekém kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Celý program ukončila modlitba za Plzeň s požehnáním „Pokoj Vám“.

Vítejte u nás“ zaznělo při zahájení Noci kostelů v kostele Všech Svatých na Roudné v úvodním slově a modlitbě. V programu zaznělo co se změnilo, co se mění a co se bude měnit v kostele i na hřbitově. Kromě komentovaných prohlídek hřbitova a kostela velice zaujala působivá hudební vystoupení.

Obdobně probíhal program i v dalších kostelích a modlitebnách. Všichni návštěvníci měli možnost vychutnat si atmosféru odlišného kulturního zážitku. Ať už se soustředili na program nebo se začetli třeba do textu Nového zákona nebo jen poseděli a zapřemýšleli o smyslu života i víry v klidné atmosféře těchto míst.

Více fotek z Noci kostelů najdete v galerii.