Divadlo J.K.Tyla spouští předplatné, nabídne až sedm představení

Zájemci si mohou vybírat z 51 předplatitelských skupin, které jsou sestaveny ze tří až sedmi představení, za výrazně nižší cenu oproti běžnému prodeji.

V  systému předplatného v roce 2020 dochází u skupin V (Velké divadlo), N (Nová scéna) a MS (Malá scéna) ke snížení počtu představení, kterému také s ohledem na výběr místa   v hledišti odpovídá i adekvátně nižší cena abonmá. Ke změně počtu představení u těchto skupin dochází ze dvou důvodů. U skupin V a N chybí vždy jedna premiéra muzikálového souboru, neboť s ohledem na nové a nesmírně náročné produkce byl v souboru muzikálu počet premiér za sezónu snížen. Zrušení muzikálové premiéry ve Velkém divadle se váže také na problémy se změnou frekvencí mikroportů, kterou Divadlo J. K. Tyla avizovalo při uvedení muzikálu Šumař na střeše v březnu roku 2018, jenž byl poslední muzikálovou premiérou ve Velkém divadle.

Druhým důvodem, který vede ke snížení počtu představení ve skupinách, je nové plánování předplatného. Červnové premiéry, v roce 2020 se jedná konkrétně o operu Lohengrin a komedii Španělská muška, budou zařazeny do předplatného pro rok 2021. „Dosud jsme byli nuceni ‚vyhrát‘ červnové premiéry do konce kalendářního roku, což zapříčinilo to, že jsme museli nasadit danou inscenaci do programu i několikrát týdně,“ upozorňuje ředitel divadla Martin Otava. „Rok 2020 bereme jako přestupný, v roce 2021 pak bude počet představení opět odpovídat počtu premiér. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli, protože se stále snažíme držet krok s požadavky našich abonentů i ostatních diváků a nabízet během celého roku pestrý a vyvážený program.“

Snížení počtu představení u skupiny MS se váže na uvedení muzikálu American Idiot  podle alba americké punkrockové kapely Green Day. U této inscenace bude klasické hlediště upraveno tak, aby vznikl prostor k sezení mimo klasické hlediště. Proto je toto dílo z předplatného vyňato. „Předplatitelé skupiny MS si mohou zakoupit vstupenky za zvýhodněnou cenu na představení Green Day’s American Idiot, které se pro abonenty odehraje 21. dubna 2020,” informuje vedoucí obchodního útvaru Edita Laštovková.

Další novinkou předplatného pro rok 2020 je doplnění skupiny Opera-Balet o lektorské úvody začínající v 18.30 ve foyer divadla.