Díky, Ameriko! Plzeň se dojemně rozloučila s veterány u slavného památníku

Vedení města Plzně u památníku Díky, Ameriko! vzdalo hold americkým a belgickým osvoboditelům. Foto: Plzen.eu

Vzpomínkovým aktem u památníku Díky, Ameriko! vyvrcholily v pondělí za účasti amerických, belgických i českých válečných veteránů čtyřdenní Slavnosti svobody. Vedle veteránů nechyběli u památníku ani velvyslanci obou zemí, zástupci vlády, Parlamentu ČR, dorazil i předseda Senátu a samozřejmě celé vedení města i kraje. Plzeňské slavnosti připomínající osvobození, patří mezi největší v Evropě a od pátku 3. května do pondělí 6. května je navštívilo zhruba 70 tisíc lidí, které neodradilo ani chladné a nepříznivé počasí.

Americký veterán se u pomníku zdraví s Plzeňany. Foto: Richard Beneš

„Srdce nám radostí poskočí, když vidíme, že tu můžete žít svobodně a volně, což jste po dlouhou dobu nemohli. To je naše odměna. Ani v temných dobách v letech 1948 až do listopadu 1989 jsme ve vás nikdy neztratili víru, pořád jsme věřili, protože jsme věděli, jací jsou tu lidé. Znali jsme vaše rodiče, prarodiče, praprarodiče a věděli jsme, že vyznávají stejné hodnoty, jaké vyznáváme my. Vnímám demokracii jako něco, co vytváří volnost a svobodu,“ řekl při vzpomínkovém aktu válečný veterán Earl Ingram, jenž letos v září oslaví 97. narozeniny a sklidil za to největší potlesk ze všech řečníků.

Vnul legenderáního generála Pattona položil u pomníku věnec za všechny veterány. Foto: Richard Beneš

Do Plzně přišel Ingram v květnu 1945 jako voják 2. pěší divize americké armády a po válce působil jako profesionální voják. Podle Earla Ingrama je nutné nadále předávat dětem a dalším generacím informace o tom, jak se události skutečně děly. „Je nutné se tomu věnovat a nikdy nepolevit, ani jeden jediný den. Každý z nás dospělých, co tu dnes stojíme, rozumí slovům svoboda a volnost. Úkolem je tyto hodnoty uchovat. Přejeme vám, abyste žili ve svobodě a spravedlnosti navždy,“ dodal Earl Ingram.

„Vítáme zde muže, kteří nám v květnu 1945 přinesli svobodu za cenu vlastních obětí. Je obdivuhodné, že 40 let od komunistické lži, která tvrdila, že Plzeň osvobodili ruští vojáci převlečení do amerických uniforem, Plzeňané na své osvoboditele nikdy nezapomněli. I když se dlouhá desetiletí nesmělo o Američanech v Plzni mluvit, ukázalo se, že lež nikdy nezvítězí,“ konstatoval ve svém projevu primátor města Martin Baxa (ODS).

Primátor Martin Baxa. Foto: Richard Beneš

Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) zase vyjádřil politování nad tím, že Američané nesměli v květnu 1945 jít na pomoc Praze a zastavila je demarkační linie. „Všichni víme, jaké to pak mělo následky. Apeluji na to, abychom se drželi spojenectví s USA a dodržovali naše závazky k NATO,“ uvedl Kubera. Zároveň označil za nesmysl vytvoření společné evropské armády.

„Počasí nám úplně nepřálo, půl dne dokonce pršelo a bylo celkově chladno. Navzdory tomu byla návštěvnost slavností veliká. To ukazuje, že odkaz svobody a osvobození je stále velmi silný. Jsem spokojen. Je to pro mě v roce třicátého výročí sametové revoluce velká radost a také symbolická facka těm, kteří tvrdí, že se po roce 1989 nic nezměnilo a že je to pořád stejné. Tady v Plzni to tak vůbec není. Lidé si chtějí svobodu a demokracii aktivně připomínat,“ zhodnotil letošní Slavnosti svobody primátor města Plzně Martin Baxa. Ten položil věnec u památníku Díky, Ameriko! spolu s ostatními členy Rady města Plzně.

Tato dáma zažila osvobození Plzně jako sedmnáctiletá. Foto: Richard Beneš

I letos patřila největší pozornost právě veteránům. Všichni muži, jimž je přes 90 let, měli připravený speciální program. Zúčastnili se řady pietních aktů, besedy se studenty a s veřejností, prohlédli si dobové kempy, jeli v čele Convoy of Liberty. Z úst veteránů zaznívala velmi často slova díků za vřelé přijetí Plzeňany, za to, že si město stále připomíná jejich činy. „Děkujeme vám za vaši milou pohostinnost a vaše upřímné přátelství, které nám projevujete každý rok, když se sem vracíme. Vážíme si toho,“ shodli se veteráni. U památníku Díky, Ameriko! Veteránům tleskalo několik stovek přihlížejících diváků. Mnozí z nich si s veterány potřásli rukou, padala slova díků a nechyběla ani dojemná setkání se slzami. U pomníku se veteráni náhodně setkali se ženou, která osvobození Plzně zažila jako sedmnáctiletá dívka. A to se samozřejmě neobešlo bez společné fotografie.

Veteráni před pomníkem Díky, Ameriko! Foto: Richard Beneš

Z programu Slavností svobody byl letos stejně jako v minulých letech největší zájem o přehlídku historických vojenských vozidel Convoy of Liberty, již si v neděli nenechalo ujít kolem 17 tisíc lidí. V obležení byly také dobové vojenské kempy, velký ohlas sklízely i akce doprovodného programu.

Už nyní se Plzeň začíná připravovat na květen 2020, kdy si velkolepým programem připomene 75 let od osvobození.

Více fotografií si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.