Děti z náhradních rodin točily svůj film

foto: Diakonie Západ

Kamera a notebook, které darovalo město Plzeň Diakonii Západ, umožnily dětem z pěstounských rodin natočit svůj první film. Touto činností se děti zabývaly na letním terapeutickém pobytu v penzionu Na Zátiší v obci Rybník v Českém lese, který již čtvrtým rokem pořádal tým Adite, jenž se zabývá doprovázením pěstounských rodin.

„Aktivity na terapeutickém pobytu mají za cíl posilovat sebevědomí dětí, nacházení a upevňování vztahů mezi vrstevníky, zvykání si na pobyt mimo pěstounskou rodinu.  V tom dětem pomáhají sociální pracovníci a terapeuti, kteří je na této akci doprovázejí, “ uvedla vedoucí služeb náhradní péče Jiřina Ullmanová.

Doplnila, že letos se týdenní pobyt konal v Rybníku počtvrté a zúčastnilo se ho 14 dětí ve věku od 12 do 17 let. „Dětem se podařilo natočit detektivní příběh s názvem Růžový zločin, jehož tématem bylo znehodnocení a znečištění studánky, kterou v tomto místě v minulém roce samy vybudovaly. Bez darované kamery a notebooku by to nebylo možné,“ dodala.

„Jsem rád, že město mohlo podpořit činnost Diakonie, která se kromě jiného stará o děti v pěstounských rodinách a pořádá pro ně aktivity, při nichž mohou rozvíjet své schopnosti.  Velmi si její práce vážím,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký.

Tým Adite doprovází pěstounské rodiny při vytváření bezpečného a harmonického prostředí pro zdravý vývoj dětí. V západních Čechách služby poskytuje bezplatně a přímo v domácnostech či v zařízeních Diakonie. Vyhledává nové zájemce o pěstounství během osvětových aktivit. V současné době má na starosti 160 rodin, což představuje 240 dětí.

Diakonie Západ se zaměřuje na služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením. Poskytuje komplexní péči o ohrožené děti a jejich rodiny, pomáhá lidem v nesnázích či krizi, mladým na cestě k dospělosti, pečuje o seniory i pěstounské rodiny. Nabízí preventivní programy pro školy i veřejnost.