Dětem s poruchami senzorického zpracování pomohou výuková videa Fakulty zdravotnických studií v Plzni

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 12. březen 2021 20:38
image Foto: FZS

Ve Fakultním centru zdraví v Plzni během února natáčeli výuková videa na téma senzorická integrace, poruchy smyslového zpracování a jejich léčby. Pro předškolní a školní děti, které bývají označovány jako zlobivé a nepřizpůsobivé, neposlušné nebo naopak pasivní a bez motivace, je to nový přístup v léčení.

Poruchy smyslového zpracování je příznak, který provází řadu onemocnění - například ADHD, autismus, poruchy chování a pozornosti apod. Terapie je založena na cílené stimulaci vestibulárního, proprioceptivního a taktilního systému (například směr a rychlost pohybu, udržení rovnováhy, reakce na hmatové podněty), která pomáhá dětem lépe zpracovat příchozí smyslové podněty a formovat vhodné chování.

Na portálu Mefanet bude pro studenty, odborníky z praxe a speciální pedagogy k dispozici sedm výukových videí. Jedno konkrétní, se bude týkat domácího cvičení. Provádění terapie v celé šíři vyžaduje speciálně vybavenou místnost.

“Terapeut pomáhá dítěti, aby bylo lépe připraveno na osvojení si motorických dovedností, akademických schopností nebo vhodného chování,” uvádí děkan Fakulty zdravotnických studií Lukáš Štich.

Pro propriocepci, a zejména pro děti které jsou hypersenzitivní na doteky, jsou zprostředkovány aktivity jako například tlačení, tažení nebo skákání, které ně mohou působit uklidňujícím dojmem. Houpání, točení, skákání zprostředkovává podněty pro vestibulární aparát a práce s různými materiály a jejich poznávání hmatem se zaměřuje na jemnou motoriku, takzvanou taktilní stimulaci.

“Terapie vyžaduje cílené vyšetřování a speciálně vybavenou místnost s houpačkami, skluzavkami, trampolínou. Fakultní centrum zdraví při Fakultě zdravotnických studií má připravenou místnost pro provádění senzorické integrace v Plzni v Dominikánské ulici," dodává Lukáš Štich.

Autor: Markéta Hallová