DEPO2015 hostí velké výstavy: RESTART Čestmíra Sušky a současný světový design DOMUS

Nové centrum na podporu inovací a rozvoje tvůrčího byznysu DEPO2015, které vzniká v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 z bývalého depa Plzeňských městských dopravních podniků, se otevřelo veřejnosti 24. dubna hned dvěma velkými výstavami. Sochař Čestmír Suška pro tento prostor připravil výstavu RESTART se sedmnácti monumentálními instalacemi z vyřazených nádrží. Největší z nich měří 15 metrů. Ve vedlejší hale zároveň začne velká konceptuální výstava současného designu nazvaná DOMUS: poutní místo současného designu. Přední zahraniční i domácí designéři jako například Werner Aisslinger, Marlene Huisshoud, Lauren Davies, studio Mischer Traxler, FormaFantasma, Jiří Příhoda, Jan Plecháč a Herny Wielgus, Maxim Velčovský, studio Dechem nebo Janja Prokič zpracovávají témata spojená s Plzní a Plzeňským krajem. Dvojici výstav v prostoru DEPO2015 doplňuje již od 17. dubna přístupné Plzeňské rodinné fotoalbum.

“Umístit současné umění do industriálních prostor není dnes již nic nového. Výstavy v DEPO2015 ale propojují špičkové umění, design i zapojení široké veřejnosti s tématy zasazenými do kontextu Plzně a její identity a přitom na špičkové evropské úrovni. To považuji na právě otevíraném prostoru DEPO2015 za unikátní” uvádí programový ředitel Plzně 2015 Jiří Sulženko.

MaximVelcovsky_PlzenskyErb_neon_mailRestart navazuje na předchozí úspěšné Suškovy výstavy Rezavé květy v pražské Thámově hale (2007) a Inside/Outside (2012) v Centru současného umění DOX. Velká část ze sedmnácti monumentálních instalací z vyřazených průmyslových nádrží, mezi nimiž bude i patnáctimetrová socha, vznikla přímo pro plzeňskou expozici, která zaplní cca 3.000 m2 v interiéru jedné z industriálních hal a přilehlého nádvoří. K názvu plzeňské výstavy Čestmír Suška říká, že „Restart je připomenutí toho, že nemáme ztrácet naději a klesat na mysli, vždy máme možnost začít znovu. Stejně jako zapomenuté nádrže, které se jako mávnutím kouzelného proutku stanou obdivovanými objekty.” Název souvisí i s tím, jak se bývalé depo proměňuje v nové kulturní a kreativní centrum. Čestmír Suška nádrže určené k sešrotování vrací zpět do života a dává jim nový význam. Vyřezává do nich plazmou a autogenem vzory a struktury a tím je proměňuje v originální artefakty. Výstavu doplní workshopy a doprovodný program pro všechny generace, včetně uměleckých bleších trhů, tvořivých dílen nebo háčkovaných performancí. „Doprovodný program Kutil 2.0 je připraven pro studentky a studenty ve věku 12-18 let a je vhodný pro všechny typy škol.  Protože samotná výstava Čestmíra Sušky je velmi inspirativní, chtěli jsme umožnit návštěvníkům alespoň na chvíli stát se umělcem a vyzkoušet si vlastní tvorbu,“ zve autorka doprovodného programu Markéta Formanová z plzeňského Muzea loutek. Výstava potrvá do konce roku 2015.

Výstava DOMUS: poutní místo současného designu je co do rozměru a rozsahu a mezinárodního zastoupení největší konceptuální designovou instalací, která byla v ČR za posledních dvacet let realizována. Přes dvacet předních designérů z celého světa i České republiky zpracovalo témata spojená s Plzní a Plzeňským krajem – pět řek, nádherná příroda, divadlo i stroj v jednotné hře. Objekty vytvořené buď přímo pro tuto výstavu, nebo dovezené ze zahraničí vytvoří zážitkovou výstavu, kterou si užijí nejen odborníci, ale i laická veřejnost. Jádrem výstavy se stane skleněný dům – kaple vytvořená německým designérem roku 2013 Wernerem Aisslingerem, kde návštěvníci uvidí například křeslo Farm Chair, které během výstavy roste, slavný projekt pečených nádob Autrarchy, Archív váz, nebo model svatého grálu. Výstava se zabývá nejen plzeňskými tématy jako je voda, země, mystika, nebo hra, ale zkoumá vztah designu a okolního světa zejména v souvislosti s udržitelným rozvojem. Celkově na výstavě, která potrvá do 31. prosince 2015, najdou návštěvníci 32 projektů od 23 designérů a designérských studií z 10 zemí světa – Dánska, Francie, Holandska, Itálie, Německa, Rakouska, Slovenska, Švédska, Velké Británie a České republiky. „Ve spolupráci s renomovanými zahraničními a českými designéry jsme vytvořili zážitkovou instalaci, která by se měla stát průsečíkem témat, kterými se Plzeň jako Evropské město kultury 2015 profiluje. Stane se místem reflektujícím progresivní proudy v současném designu a zároveň autenticky reagujícím na soudobé duchovní potřeby a životní styl,“ říkají kurátoři Jana Zielinski a Jiří Macek.

I výstava Domus je doplněná doprovodným programem. Už 5. 5. představí někteří z vystavených designérů svá díla v širším kontextu tvorby během přednášky v rámci série diskuzí Debate YOUrope. Pro nejmenší návštěvníky je celoročně připraven vzdělávací program, který mohou navštívit v rámci školní hodiny nebo programu příměstského tábora.

DEPO2015: z průmyslové haly se stává kreativní zóna

Prostory, kde se ještě loni v září proháněl vozový park plzeňských dopravních podniků, se proměnily v centrum, kde se propojuje kultura a podnikání. Industriální haly poskytují zázemí nejen pro výstavy a živý program, ale také dlouhodobě jako místo soběstačné a sloužící pro rozvoj talentů. „Zatímco nyní prostor využíváme jako náhradu za nerealizovaný Světovar, který byl součástí přihlášky, s nímž Plzeň v roce 2010 vyhrála titul Evropské hlavní město kultury, v příštím roce se DEPO2015 přeorientuje více směrem k byznysu a podpoře začínajících podnikavců. Již nyní registrujeme zájem cca 20 firem. Zájemci zde najdou otevřené dílny, ateliéry, sdílený pracovní prostor či kanceláře k pronájmu. Zatím vše vzniká v relativně skromných podmínkách. Zda se podaří získat evropskou dotaci na provoz plnohodnotného kreativního inkubátoru, ukáže až čas,“ vysvětluje Jiří Suchánek, ředitel společnosti Plzeň 2015, která má prostory od města ve výpůjčce.

„Trend současné doby směřuje jednoznačně k tomu, že takzvané brownfieldy ožívají a začínají sloužit umění, kultuře, volnočasovým aktivitám i podpoře podnikatelů v jejich začátcích. DEPO2015 je podle mého názoru právě takovým místem, je na něm vidět, že to funguje a má budoucnost,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Manažerka DEPO2015 Soňa Rychlíková doplňuje: „Jádrem budoucího dění v objektu by měla být podpora lidí, kteří jsou na počátku své kariéry – dokončují školu či právě absolvovali, nebo mají nápad, který chtějí posunout blíže k podnikání. Chceme je podporovat vzděláváním, bude tu místo pro prezentaci jejich projektů, aby si mohli na reakcích veřejnosti ověřit, zda o jejich nabídku lidé stojí. A nabízí se tu i prostor pro výměnu a sdružování nápadů. Sejdou se tu designéři, animátoři, grafici, lidé, kteří se věnují produkci, případně zástupci dalších profesí, a z jejich spolupráce může vzniknout například interaktivní výstava pro široké publikum. Pokud se podaří, najde si jistě cestu i do jiných podobných center v republice a ideálně i v zahraničí. Už nyní oslovujeme lidi, kteří by se mohli stát členy podobné komunity, a nabízíme jim vhodné prostory pro práci. Počítáme, že produkty, které tu vzniknou, ponesou značku MADE IN DEPO2015.“

První akcí, kdy se do depa podívala veřejnost, byla 20. února PechaKucha Night, pořádaná sdružení k světu, o stejném víkendu byla v DEPO2015 umístěna jedna instalace Festivalu světla, kterou za dva večery vidělo několik tisíc lidí. 13. března se zde předávaly hudební ceny ankety Žebřík, o týden později v depu proběhly Rakouské dny, první z celoročního cyklu Departures představujícího zahraniční kulturu. Další příležitostí vychutnat si v depu netradiční kulturu bylo novocirkusové představení španělského souboru PSiRC 2. – 10. dubna.  Z plánovaných akcí lze jmenovat červnový Tance Praha v Plzni, červencový festival Rock for People Europe, srpnové hostování obřích loutek Carros de Foc, podzimní představení festivalu Skupova Plzeň nebo Mezinárodního festivalu divadlo. Bližší informace najdete na www.depo2015.cz.