Den otevřených dveří u meteorologů

foto: portal.chmi.cz

Den otevřených dveří proběhne v sobotu 23. března 2019 na plzeňském pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu. Koná se u příležitosti Světového dne vody a Světového meteorologického dne od 9 do 14 hodin. Svoji činnost budou prezentovat všechna oddělení, včetně předpovědního pracoviště. Uvidíte také přístrojové vybavení, prohlédnete si celou budovu v Mozartově ulici a čas bude také pro vaše dotazy.