Délka přestupu mezi vlakovým a autobusovým nádražím se zkrátí v prosinci, nový terminál roste

foto: M. Osvaldová

Vše jde podle plánu. Takový je závěr z kontroly stavby nového přestupního uzlu v Šumavské ulici, kde vzniká autobusový terminál. Celá akce má být dokončena do 9. prosince. Díky terminálu, který bude mít 10 stanovišť, se zkrátí dosavadní velká vzdálenost přestupu mezi vlakem a autobusem.

„Přestupní uzel Hlavní nádraží má velmi výhodnou polohu poblíž  centra města, v jeho těsné blízkosti vedou dvě klíčové tramvajové linky MHD a většina trolejbusových linek MHD. Novým umístěním autobusového terminálu před nádražím se zefektivní organizace veřejné dopravy v Plzni, zkvalitní se a zrychlí přestupy mezi vlaky, veřejnou příměstskou a městskou dopravou,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Autobusový terminál se buduje mezi ulicí Šumavská a kolejištěm železniční stanice Plzeň-Hlavní nádraží. Je rozdělen na dvě části, a to vlastní terminál a odstavnou plochu, která bude sloužit rovněž jako obratiště pro trolejbusy PMDP. Kapacita odbavovacích části terminálu je při volném řazení deset stání. Jedno z nich pak bude pro trolejbusy. „Pro stavbu autobusového terminálu Hlavní nádraží mělo město dva důvody. Za prvé vznikne kvalitní přestupní uzel pro občany města, ať již cestují do okolí či do Prahy. Za druhé bude terminál sloužit občanům celé plzeňské aglomerace, kteří do Plzně cestují za studiem či za prací,“ uvedl Petr Náhlík, náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí.

Podle Davida Malána z Odboru investic Magistrátu města Plzně bude terminál na západní straně propojen eskalátory se stávajícím podchodem z hlavního nádraží, nástupiště přitom bude zastřešeno přístřeškem. „Ve východní části terminálu se buduje provozní objekt, kde budou umístěny toalety a sociální zařízení pro řidiče,“ dodal Malán s tím, že v této části terminálu bude rovněž možné použít schodiště či výtah do podchodu vedoucímu na východní část nástupišť Českých drah.

Stavba vyjde na bezmála 122 miliony korun včetně DPH. Plzeň získala na projekt dotaci téměř 100 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu.