Dej sem peníze, jsou moje – slyší pracovníci Úřadu práce

Úřad práce - ilustrační foto

Na tři desítky fyzických napadení a stovky verbálních útoků zaznamenali během prvních pěti měsíců letošního roku zaměstnanci Úřadu práce ČR (ÚP ČR) po celé republice. Agresivita jejich klientů rapidně roste. Výsledkem je pak mnohdy zbytečný odchod kvalifikovaných zaměstnanců ÚP ČR, kteří už nechtějí a ani nemohou snášet trvalé napětí a stres na pracovišti.

Bouchání do stolu, kopání do židlí, shazování počítačů a prásknutí dveřmi jsou téměř na denním pořádku na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. Nervozita klientů stoupá i v souvislosti s jejich špatnou ekonomickou situací. Spolupráce s nimi pak není nijak jednoduchá. Jejich agresivita negativně působí na ostatní a dopad jejich jednání na pracovní podmínky a prostředí je opravdu značný. Řada jiných klientů, například maminky s malými dětmi, pak mají strach na úřad přijít.

Mezi hlavní důvody, které vedou k napadání zaměstnanců ÚP ČR, patří nespokojenost s výplatním termínem, rychlost zpracování žádosti a následné výplaty dávek a jejich výše či její nevyplacení v hotovosti, nepřiznání dávky či podpory v nezaměstnanosti, vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, neochota doložit podklady nutné pro správní řízení a čím dál více také alkohol a drogy. Nejčastějšími terči slovního a fyzického napadání ze strany klientů jsou pracovníci hmotné nouze. Dochází k nim ale i v oblasti zaměstnanosti a státní sociální podpory. Z 99 % působí na těchto postech ženy.

„V porovnání s ostatními úřady jsou naši zaměstnanci vystaveni útokům ze strany agresivních klientů nejčastěji. Přitom mají nejmenší možnosti se bránit. V tuto chvíli je pro nás prioritou nastavení jasných pravidel a opatření, díky kterým budeme schopni případným atakům maximálně předcházet. Jednou z cest by také mohla být zákonná úprava, která by nám umožnila zvýšit ochranu úředníků,“ zdůrazňuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

Přestože většinu útoků na zaměstnance ÚP ČR tvoří slovní napadení, nezřídka jim takové chování způsobuje těžkou psychickou újmu, stres a pocit ponížení, nemluvě o opodstatněných obavách z napadení mimo úřad.  Výrazy typu: „Nic ti nepřinesu, sežeň si to sama, ty seš tady pro mě!“, „Rakovinu, ať máš v hubě!“, „Počkám si na tebe a rozkopu ti tvoji držku!“, „Tak nežer a něco dělej!“, „Kde mám složenku s penězi?! Jsou to moje peníze! Okamžitě mi ji dej, nebo si jdu stěžovat!“ patří mezi ty, které je možné publikovat. Situace bývá často tak vyhrocená, že jen profesionalita pracovníků a včasný zásah policie předejdou tomu nejhoršímu.

„Jsem velmi ráda, že spolupráce s městskou a republikovou policií v tomto ohledu opravdu funguje. Průměrná doba příjezdu policistů po nahlášení incidentu se pohybuje mezi 5 – 10 minutami. Většinou jej vyřeší slovní domluvou. Pokud je klient hodně agresivní, odvedou si ho na služebnu. V některých případech jsme už ale museli podat i trestní oznámení,“ říká Marie Bílková.

Jedním z případů, které nakonec skončily u soudu, bylo napadení úřednice na oddělení nepojistných sociálních dávek. Klientka dotyčnou nejdříve slovně urážela a jak se stupňoval její vztek a agresivita, začala jí zcela vážně vyhrožovat zabitím. Jelikož se dopustila přečinu výtržnictví a vyhrožovaní, rozhodl soud o udělení pětiměsíčního trestu odnětí svobody s odkladem na 15 měsíců.

O oprávněnosti svých požadavků na příspěvek od státu je přesvědčena i Romka Lenka K. z Plzně: „Mně se nevyplatí dělat, když si oběhnu všechny možné podpory, jsem na tom velmi dobře, tak proč se snažit?“ Bohužel, tento postoj  přesvědčil i její 18 letou dceru, která už také jde ve stopách celé rodiny a o práci zájem nemá.

K zajištění bezpečnosti zaměstnanců používá ÚP ČR v současné době v rámci svých možností několik opatření – vyšší počet pracovníků v kancelářích, přepážková skla, navzájem propojené místnosti, SOS tlačítka, bezpečnostní kamery, ochranné spreje, ostrahu nebo pravidelné návštěvy městské a státní policie. Bohužel ne všude je možné z finančních důvodů uplatnit všechny nezbytné možnosti ochrany. Zaměstnanci ÚP ČR procházejí pravidelně školeními, aby věděli, jak jednat s klienty v konkrétní situaci a mají k dispozici manuál, který zohledňuje situaci právě v jejich regionu. ÚP ČR zároveň pracuje na přípravě informační kampaně, která by měla cílit na klienty i samotné zaměstnance úřadu.

„Povinností úředníka je jednat v úctě ke klientovi, být milý, vstřícný, ochotný. To je určitě v pořádku a já to od svých lidí také očekávám. Bohužel ale v současné době zároveň neexistuje žádná účinná obrana proti zcela nepřípustnému jednání ze strany agresorů, kteří jsou například pod vlivem omamných látek,“ zdůrazňuje Marie Bílková.