David Procházka: Zlepšili jsme čistotu na území centrálního obvodu

Místostarosta ÚMO Plzeň 3 David Procházka (ANO). Foto: Redakce

Právník David Procházka (43) je místostarostou centrálního plzeňského městského obvodu za hnutí ANO, kde se zabývá zejména oblastí životního prostředí. Ve volném čase sbírá a opravuje veterány, rád také cestuje se svým obytným vozem. Jako milovník autobusů si udělal profesní řidičák na autobusy a občas se s autobusem sveze i po Plzni. V případě nouze by tak byl schopen dokonce i vypomoci v plzeňské MHD. V nadcházejících komunálních volbách kandiduje jako lídr kandidátky hnutí ANO na radnici MO Plzeň 3.

Váš obvod čelil v minulosti kritice, že je „špinavý,“ podařilo se čistotu zlepšit?

„Strojově čistíme a dezinfikujeme nejen ulice, ale i chodníky, nasadili jsme speciální čistící autíčka, která jednou týdně projíždějí celý obvod. Minulá praxe byla jen ruční zametání, tohle je nadstavba, která se osvědčila. Nasazení čistících aut je možné i díky tomu, že se nám povedlo vyjednat s firmami výrazné slevy, které se pohybují v řádech milionů za to období a díky tomu je možné ten úklid navyšovat. Uspořené prostředky jsme neinvestovali jinam, šly zpátky do úklidu a do zeleně. Byla to jedna z prvních věcí, kterou jsme po nástupu do funkce místostarosty obvodu řešil.“

Ještě nocují bezdomovci na dětských hřištích?

„Ten problém skutečně vyvstal, kdy na jednom z dětských hřišť přenocovali bezdomovci. Obratem jsme s městskou policií provedli noční akci. Na tom jednom konkrétním hřišti nikdo nebyl. V Borském parku ale nocoval bezdomovec nedaleko víceúčelového hřiště. Byl zřejmě postižený svrabem. Bezprostředně po jeho vykázání se ještě téhož dne místo kde nocoval odborně vyčistilo a dezinfikovalo. Děti, ani dospělí se nemusí bát. O hřiště pečujeme nadstandardně. Každý rok probíhá v pískovištích výměna písku, aby nový písek zůstal co nejdéle nezávadný. Každý týden také provádí kontrolu vyškolený pracovník s detektorem kovů, ten ta hřiště prohlédne, udělá zběžný úklid. O tom, jak je tato kontrola nezbytná, svědčí i nalezené předměty. Kromě starých kovových hraček, víček od lahví a vysloužilých baterií odhalil detektor i nebezpečné předměty jako zrezivělé vruty, dráty a pírka do vlasů. Máme tedy ta hřiště pod kontrolou. Je důležité to pro děti i jejich rodiče udělat.“

O kolik hřišť se obvod vlastně stará?

„Je to kolem 90 hřišť. Snažíme se je oplocovat po konzultaci s policií tam, kde je to potřeba, co se týká dopravy. Pokud je někde větší počet pejskařů, tak tam také.“

Radnice MO Plzeň 3 dbá na prevenci v oblasti dopravy u dětí, jak to vypadá v praxi?

„Ano, to je pravda. Za uplynulé čtyři roky jsme výrazně zvedli úroveň dopravní výchovy u dětí, protože doprava je opravdu součástí našeho života. Děti se oficiálně setkávají s dopravní výchovou vlastně až ve třetí třídě. Já si ale myslím, že do té dopravy vstupují podstatně dříve. Na obvodu jsme proto rozjeli předškolní výchovu pro předškoláky. Ta končí praktickým dnem na dopravním hřišti. Pomáhá nám s tím BESIP i Městská policie. Je to už tradiční akce a doufám, že se s tím na obvodu bude pokračovat i v následujících letech. Pro děti je také důležité, aby poznaly, že ti muži i ženy v uniformách nejsou jejich nepřátelé. Dost často se totiž stává, že rodiče své děti straší policisty. A to by se dělat nemělo. Pokud se někdy stane, že dítě bude mít problém, je přirozené, aby se v takové situaci s důvěrou obrátilo na policistu. Ten je schopen jim pomoci a je to spolehlivá osoba.“

Co nového u pejskařů, naučili se už lépe uklízet po svých miláčcích?

„Přemýšleli jsme o venčících loučkách, nemáme k tomu jasné stanovisko. Ale jasno v tom nemají ani samotní pejskaři, protože v uzavřeném prostoru by se setkávalo více pejsků. Je to hlavně o lidech. Pouze majitel ví, jakého má pejska, jak se chová a zda není riziko pustit ho mezi ostatní psy. Co se týká úklidu, tak tam se daří zlepšit úklid díky už zmíněnému strojovému čištění chodníků. Pokud jde o výkaly v zeleni, tak tam je to horší. Není to tam tak vidět. Díky navýšení počtu strojového sečení se odstraní i exkrementy. Letos bylo hodně sucho, tak se bohužel sekalo méně. V nejlepších letech jsme měli šest sečí a dva výhraby. Jednou za měsíc se tedy ta tráva vyčistila od exkrementů. Je to hlavně o ukázněnosti občanů.“

Podniká obvod nějaké represe vůči těm pejskařům, kteří exkrementy neuklízí?

„Uskutečnilo se několik akcí s městskou policií zaměřených na tuto problematiku. Poctivé pejskaře jsme odměnili zásobníkem s pytlíky na psí exkrementy. Ale padaly samozřejmě i pokuty. Represe je ale v tomto případě na straně městské policie.“

Stejně jako další plzeňské obvody se i ten centrální potýká s nedostatkem parkovacích míst. Zvýšil se za uplynulé čtyři roky počet míst k parkování?

„Prosadili jsme v rámci koalice navýšení parkovacích míst, bojoval jsem o větší parkoviště na Borech a to mi bohužel neprošlo. Ale jsou i jiná místa, kde by ještě mohla vzniknout. Je mi jasné, že nikdy nenaplníme tu potřebu parkovacích míst na 100 procent.“

Pomohlo něčemu zpoplatnění parkování v ulicích jako je Kollárova a v jejím okolí?

„To zpoplatňování jednotlivých městských částí není úplně koncepční. Ta parkující vozidla se prostě vyhání někam dál. Lidé nemají potřebná záchytná parkoviště na okrajích města. Ty je teď potřeba budovat. Tam potom mají parkovat automobily lidí, kteří přijíždějí do Plzně za prací z okolí města. Na Roudné a v okolí Kollárovy ulice se teď v pohodě zaparkuje, protože se tam za parkování platí. Ale pokud tam někdo chce parkovat celý den, tak ho to bude stát hodně peněz. Volných míst přes den je tam vzhledem k tomu podle mě až nadbytek. Auta se bohužel přesunula na začátky sídlišť, kde mohou parkovat zdarma.“