Dárci krve z centrálního plzeňského obvodu převzali Janského plakety

foto: ÚMO Plzeň 3

Bronzové medaile prof. MUDr. Jana Janského udělované za deset bezpříspěvkových odběrů krve předal ve středu 5. prosince dobrovolným dárcům z centrálního plzeňského obvodu jeho starosta David Procházka, I. místostarosta Petr Baloun a místostarosta Ondřej Ženíšek.

Předání Janského plaket se také zúčastnila ředitelka Oblastního spolku Českého Červeného kříže Plzeň-město Svatava Slavíková. Slavnostní akt doprovodil hrou na varhany Miloš Chaloupka.

„Nesmírně si vážíme občanů, kteří dobrovolně a nezištně pomáhají ostatním. Tato setkání jsou jen malým poděkováním za to, že pomáhají zachraňovat lidské životy”, uvedl starosta David Procházka.

„Tento dar nelze vyčíslit vyčíslit penězi, ani ničím jiným. Proto těmto lidem vyjadřujeme svůj obdiv a hluboký respekt”, dodal I. místostarosta Petr Baloun.

Centrální obvod spolu s Oblastním spolkem Českého Červeného kříže Plzeň-město organizuje setkání s dobrovolnými dárci krve dvakrát ročně. Kromě bronzové Janského plakety je pro hosty připraveno i malé pohoštění a květiny.

„Setkáním s těmito občany projevujeme své uznání za jejich morální a nezištnou pomoc, kterou v budoucnu může potřebovat každý z nás“, uvedl místostarosta Ondřej Ženíšek. Vedení obvodu rovněž ocenilo práci ředitelky Oblastního spolku Českého Červeného kříže Plzeň-město Svatavy Slavíkové, která ve své funkci končí a předalo jí kytici.