Další základní a mateřská škola v Plzni se dočká rozšíření

foto: archiv 7. ZŠ a MŠ

Na 7. základní a mateřské škole na Vinicích v Brněnské 36 bude vybudována nástavba, která má zvětšit kapacitu školy. Hotovo má být do konce září 2019.

Hlavním cílem je vybudovat nové odborné učebny a vyřešit tak problémy spojené s nedostatečnou kapacitou školy. Projekt se zaměřuje na zlepšování podmínek pro výuku klíčových kompetencí na 7. základní a mateřské škole, kterými jsou přírodní vědy a technické a řemeslné obory. Realizátorem aktivit projektu bude Odbor investic Magistrátu města Plzně.

Stavební práce mají být zahájeny nejpozději letos v prosinci. Náklady na projekt představují 46 milionů korun. Město Plzeň požádá o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 41,6 milionu korun, zbytek uhradí ze svého rozpočtu. Podání žádosti o dotaci schválili zastupitelé.

Jako nejvhodnější zdroj spolufinancování projektu byl vybrán IROP, konkrétně 66. výzva pro integrované projekty ITI, specifický cíl Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Předkládaný projekt je v souladu s cíli této oblasti podpory a město Plzeň způsobilým žadatelem o podporu.