Další uzavírku hlásí Lochotín. Pálenickou ulici uzavře napojení vodovodu

Kvůli stavebním a výkopovým pracím bude omezen průjezd částí Pálenické ulice v Plzni na Lochotíně.

Ulice se uzavře v úseku od křižovatky s ulicí Karlovarská až k objektu Pálenická 2. Zároveň dojde k vyblokování parkovacích stání až k objektu Pálenická  9. Vstupy do přilehlých objektů zůstanou zachovány. „Úplná uzavírka vozovky bude realizována pouze po nezbytně nutnou dobu a bude rozdělena do dvou etap. I. etapa bude realizace samotného výkopu a II. etapa zřízení nového povrchu,“ uvedl Městský obvod Plzeň 1.