Další dopravní omezení přinese stavba tramvajové trati na Borských polích

ilustrační foto / plzen.cz

V plném proudu jsou v těchto dnech práce na stavbě tramvajové trati na Borských polích. Od 6. května musí řidiči počítat s různými dopravními omezeními.

Prodloužená tramvajová trať povede Kaplířovou ulicí. U areálu univerzity vznikne točna. Některé z tramvají budou ale pokračovat až do zóny Borských polí.

Souhrn opatření:
Od 6. května do 22. července 2019 – omezení komunikace I/27 pod budovaným tramvajovým mostem – na každé straně zabraný jeden jízdní pruh.

Dne 2. června 2019 – úplná uzavírka komunikace I/27 v úseku od kruhového objezdu Sukovy ulice po výjezd ze silnicie I/27 na ulice Univerzitní, Dobřanská.

Od 3. – 30. června 2019 – etapa č.2 – uzavírka ulic Kaplířova a Dobřanská, zastávky autobusů budou přechodně vymezeny u pošty

Od 1. července do 2. září 2019 – etapa č. 2A – uzavírka  ulic Kaplířova, Dobřanská a pravý pruh Klatovské tř., doprava svedená do levého pruhu ( z Bor do města) obousměrně, tramvaj bude jezdit po zastávku Dvořákova.

Od 6. – 7. července 2019 ( možná alt. 13.7.-14.7.) – úplná uzavírka komunikace I/27 v úseku od kruhového objezdu ulice Sukova po výjezd ze silnice I/27 na ulice Univerzitní, Dobřanská –  objížďka povede přes Borské pole.

Od 3. září 2019  do 14. prosince 2019 – etapa č.3 – uzavírka ulic Kaplířova, Dobřanská a pravý pruh Klatovské tř, doprava svedená do levého pruhu ( z Bor do města) obousměrně, tramvaj jezdí po zastávku Dvořákova.

Od 15. prosince 2019 – 16. února 2020 – etapa č. 3A – tramvaj jezdí novou trasu, křižovatka ulic Klatovská tř. – Kaplířova bude v provozu v omezeném režimu, bez stavebních prací.

Od 17.února 2020 – 15. května 2020 – etapa č. 4 – uzavírka ulic Klatovské tř. a U Borského parku, průjezd pro autobusy MHD v úseku  ulic Kaplířova – Klatovská tř.

Od 16. května 2020 – 30. června 2020 – etapa č. 5 – uzavírka ulic Klatovské tř. a U Borského parku, průjezd pro autobusy MHD v úseku  ulic Kaplířova – Klatovská třída. Pokud nebude zajíždět autobus z Litic na plánované obratiště na Klatovskou u věznice, potom tato etapa nebude.