Cykloobousměrky slouží v Plzni cyklistům již několik let

foto: Milan Svoboda

Se zvyšujícím se počtem motorových vozidel v posledních letech přistoupila mnohá česká města k dopravním omezením v centrech. Plzeň byla jedním z prvních měst, kde byla v historickém centru omezena doprava v některých ulicích. Ve většině z nich byl provoz povolen jen jedním směrem. Vznikly tu ale také první cykloobousměrky, tedy komunikace, do kterých mohou motoristé vjet jen jedním směrem, ale cyklisté oběma.

Dopravní opatření, která se v centrech našich měst objevují stále častěji, vychází z principu, že v centru města se pohybuje mnoho lidí pěšky, a těm je velký počet aut nepříjemný. Ostatně preference jednotlivých druhů dopravy stanovily v Plzni Zásady dopravní politiky schválené Radou města Plzně. Upřednostňovány jsou pěší zóny s možností vjezdu jen pro zásobování a kola a jednosměrné ulice s předností zprava, které neumožňují autům rychlou jízdu a pěší tolik neohrožují. Zjednosměrnění některých ulic ale nemá být namířeno proti cyklistům, a tak je jim vjezd do některých jednosměrek povolen i v protisměru. První cykloobousměrka tak vznikla v centru Plzně ve Františkánské a Rooseveltově ulici již téměř před deseti lety. Vjezd z protisměru měla povolena jen vozidla hromadné dopravy, šířkové poměry obou ulic to pohodlně umožňovaly. Další vznikaly postupně většinou na podnět samotných cyklistů, například v ulici Na Růžku na Světovaru či ve Schwarzově ulici v Bezovce.

V některých ulicích ale i přes snahu cyklistů nebylo zobousměrnění provedeno, většinou pro nedostatečnou šířku komunikace s parkujícími vozidly. Výjimkou je Resslova ulice, kde vznikl při zobousměrnění takzvaný cyklopiktokoridor. To je pruh s bílým vodorovným značením s piktogramem kola a šipkami vyznačující směr pohybu cyklistů. Řidiče vozidel jedoucích či parkujících v této komunikaci má upozornit na zvýšený pohyb cyklistů v místech, kde by ho možná nečekali. Jde o to, aby vozidla umožnila cyklistům v protisměru bezpečný průjezd a aby jim některý řidič parkujícího vozidla nečekaně neotevřel dveře přímo do cesty. Stejnou funkci má koridor pro cyklisty, jak se cyklopiktokoridor správně nazývá, i v krátkém úseku ulice U Ježíška, kde ale auta většinou neparkují. V Radobyčické se cyklisté pohybují spolu s motorovými vozidly v jednom směru, v protisměru tu mají v jinak jednosměrných úsecích cyklistický pruh vedený po chodníku.

Na některých místech Plzně došlo k zobousměrnění ulic pro cyklisty vybudováním cyklopruhu v protisměru na chodníku. Toto řešení najdete například v Radobyčické ulici v Doudlevcích nebo ve Dvořákově ulici na Borech.

V zahraničí, kde cykloobousměrky používají již déle, v nich vyznačují koridor pro jízdu na kole podél parkujících aut dvěma vodorovnými čarami. Ta první vymezuje bílou přerušovanou čarou asi půlmetrový odstup od parkujících aut, ta druhá bílá čára pak odděluje vyhrazený pruh pro cyklisty od toho pro ostatní motorovou dopravu. To je bezpečný koridor, ve kterém by se cyklisté v cykloobousměrce měli držet, i když tam bílé čáry vodorovného značení nebudou.

Člověk na kole se protáhne téměř všude, proto také cykloobousměrky vznikly. Přesto by měl být cyklista při jejich průjezdu obezřetný a být připraven na to, že motoristu v protisměru překvapí, nebo že mu nějaký parkující řidič otevře dveře auta přímo do cesty.