Cyklisté i pěší se dočkají nových tras. Vzniknou mezi Radčicemi a Křimicemi a v Liticích

Ilustrační foto: ÚMO 2

Dvě nové cyklostezky vzniknou letos na území Plzně. Jednou z nich je další úsek sportovně rekreační trasy v údolí řeky Radbuzy, a to část Litice 2. Další nová cesta pro pěší i cyklisty vznikne opravou polní cesty, která vede od mostu přes řeku Mži v Radčicích do Křimic k sokolovně v Plzeňské ulici.

Úsek trasy Litice 2 je dlouhý 535 metrů. „Náklady na projekt činí přibližně 28 milionů korun. Nejvíce finančních prostředků je vyčleněno na stavbu ocelové lávky přes řeku Radbuzu. Stavět se začne v únoru, stezka by měla být dokončena v říjnu,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy a životní prostředí Michal Vozobule. Začátek cyklotrasy je v Liticích na sjezdu z místní komunikace K Valše k hřišti a chatám, pokračuje po stávající štěrkové cestě směrem do místa, kde se odbočuje vlevo na štěrkovou cestu k jezu. „Dále povede po této komunikaci a bude pokračovat přes řeku Radbuzu po ocelové lávce, která bude nově postavena. Lávku budou tvořit dva oblouky. Za řekou se trasa napojí na stávající asfaltovou komunikaci mezi poli,“ popsal David Malán z Odboru investic Magistrátu města Plzně, jenž projekt realizuje.

Další novou cestou, kterou budou mít po opravách pěší i cyklisté k dispozici, je úsek polní komunikace mezi Radčicemi a Křimicemi. Je dlouhý 750 metrů. Poprvé v Plzni bude postaven jako takzvaná kolejová polní cesta, tedy složená ze dvou pásů speciálních malých betonových panelů se zámkem. Cesta výrazně zkrátí vzdálenost mezi Radčicemi a Křimicemi, navíc jde o cestu zcela mimo frekventované komunikace. „Směrem do Křimic bude možné pokračovat z opravené polní cesty Plzeňskou ulicí nebo polní cestou na pravém břehu Mže a dorazit až k Zámecké ulici, k takzvanému Ostrůvku. Na druhé straně v Radčicích na opravenou cestu navazuje trasa do Malesic nebo na Sylván, do centra města nebo do Předních Skvrňan, kde vede nivou řeky několik polních cest,“ vysvětila Pavla Dyntarová ze Správy veřejného statku města Plzně. Náklady činí zhruba pět milionů korun, cesta by měla být opravena v březnu.